Kohus ei kinnitanud Tere AS-i uut nõukogu ja juhatust

AS Tere piimaveok.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Tartu maakohtu registriosakond ei kinnitanud esmaspäeval Tere AS-i uut nõukogu ja juhatust.

Tartu maakohtu registriosakond peatas esmaspäeval määrusega Tere AS-i nõukogu liikmete ja juhatuse liikme väljavahetamist puudutava kandeavalduse menetlemise kuni Harju maakohtus poolelioleva tsiviilasja lõppemiseni, teatas Tere AS.

Registriosakond tegi kindlaks, et Harju Maakohtule on 20. oktoobril esitatud hagiavaldus, milles vaidlustati Tere AS-i 19. oktoobril ainuaktsionäri otsus Tere AS-i nõukogu liikmete tagasikutsumiseks ja uue nõukogu otsus juhatuse liikme tagasikutsumiseks.

Määruses leiti, et registriosakond ei ole pädev hindama otsuste kehtivust, mistõttu tuleb kandeavalduse menetlemine 19. oktoobri otsuse alusel nõukogu ja nõukogu 19. oktoobri otsuse alusel juhatuse liikmete registrist kustutamiseks peatada kuni kohtuasja lõppemiseni.

Eelnevast järeldub, et registriosakond ei aktsepteeri pankrotihalduri poolt aktsionäri esindajana 19. oktoobril  tehtud otsust ja uue nõukogu otsust registrikannete muutmise alusena.

OÜ Elveda on seisukohal, et OÜ Elveda pankrotihalduril ei ole seadusest tulenevat pädevust teostada AS Tere ainuaktsionäri õigusi ja seetõttu on vastu võetud otsused tühised. Selle käsitluse õigsust toetab kehtiv Tallinna ringkonnakohtu praktika. Riigikohus on tänavu septembris leidnud, et kohtupraktika ühtlustamiseks tuleb riigikohtu tsiviilkolleegiumi kogu koosseisu poolt lahendada küsimus, kas olukorras, kus pankrotivara hulka kuulub äriühingu osalus, saab osaniku- või aktsionäri õigusi teostada pankrotivõlgnik või pankrotihaldur. Seda lahendit veel tehtud ei ole.

Praegu kehtiva kohtupraktika valguses on pankrotihalduri poolt vastu võetud otsused tühised ja õiguslikku toimet neil ei ole. Olukorras, kus Elveda OÜ on lisaks vaidlustanud ka pankrotimääruse, on nõukogu liikmete ja juhatuse liikme vahetus toimunud selgelt ennatlikult.

Tagasi üles
Back