Anonüümne CV - kas vahend diskrimineerimise vastu?

FOTO: Panther Media/Scanpix

Võitluses diskrimineerimisega tööturul kogub järjest enam tähelepanu anonüümse CV kasutamine, kuid seegi pole veatu lahendus.

Anonüümne CV võib vähendada diskrimineerimist värbamisel, kuid uuringud on näidanud, et sellega ei saa ära hoida kõiki diskrimineerimise vorme, kirjutab tööinspektsiooni infokiri Tööelu.

Mitmede riikide, näiteks Prantsusmaa, Saksamaa, Hollandi ja Rootsi eksperimentide tulemused on näidanud anonüümse CV kasutamise kõrget potentsiaali diskrimineerimise vähendamisel nii vähemuste kui ka teiste vähemate võimalustega gruppide seas. Samas tuleb tõdeda, et anonüümse CV kasutamine värbamisel võimaldab saavutada diskrimineerimise vähendamise esmased eesmärgid, kuid sel on siiski nõrku kohti.

Kuigi vähemustel on suurem võimalus saada anonüümse CV abil tööintervjuule, siis sageli diskrimineeritakse neid järgmises voorus. Anonüümset CV-d ei tohiks võtta kui universaalset lahendust, mis on kasutatav igas kontekstis ja millega saab ennetada igasugust diskrimineerimist.

Anonüümse CV plussid:

  • Võib ennetada diskrimineerimist värbamise algfaasis
  • Võib võimendada vähemustele suunatud tööpakkumiste arvu
  • Anonüümse CV aktsepteerimine tööandja poolt saadab signaali kandideerijaile, et tööandja arvestab värbamisel ainult inimese oskusi ja kvalifikatsiooni
  • Standardiseeritud anonüümsete CV-vormide kasutamine on värbamisel lihtne
  • Tööle kandideerijaid on lihtsam võrrelda

Miinused:

  • On potentsiaal diskrimineerimist vähendada ainult juhtudel, kui diskrimineerimine värbamisel on suur
  • Lükkab diskrimineerimise edasi järgmisesse värbamise etappi
  • Anonüümse CV täielik potentsiaal saab avalduda vaid juhtudel, mil kandideerivad grupid on hariduse ja töökogemuse poolest võrdsed
  • Harjumuspärasest erinev väramisprotsess võib tööandjale olla kulukam, aeganõudvam ega pruugi olla veakindel lahendus
  • Konteksti spetsiifilist informatsiooni võidakse tõlgendada kandidaadile ebasoodsalt, kui tema identiteet on teadmata
Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back