Erikomisjon esitas riigiasutustele soovitused e-teenuste arendamiseks

Eesti e-teenused on ebaühtlased.

FOTO: Tiina Kõrtsini / Õhtuleht

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon võttis vastu otsuse, andes omapoolsed soovitused, et muuta avalikke e-teenuseid kasutajasõbralikumaks.

Erikomisjoni hinnangul tuleb asutustel muuhulgas seada e-teenustele kasutatavuse eesmärgid ja mõõdikud ning hinnata e-teenuste kasutatavust ja lisandväärtuste pakkumist regulaarselt. Seejuures tuleb parandada hindamistulemustest lähtuvalt e-teenuste kvaliteeti. Samuti peab e-teenused kättesaadavaks tegema vaegnägijatele ja nutiseadmete kasutajatele.

«Eesti on edukas e-riik ja aja jooksul on arendatud märkimisväärselt e-teenuseid, mis on muutnud meie kõigi elu lihtsamaks. Selleks, et astuda järgmine samm e-teenuste kvaliteedis on otstarbekas vaadata üle haldusmenetluse korraldust puudutavate seaduste sobilikkus kaasaegsesse e-riiki,» ütles erikomisjoni liige Kristjan Kõljalg.

 «Selleks teemegi valitsusele ettepaneku analüüsida nimetatud seadusandlust ning pakkuda välja lahendusi, kuidas haldusmenetluse korraldust kaasajastada sellistes seadustes nagu näiteks haldusmenetluse seadus, avaliku teabe seadus ja halduskoostöö seadus,» selgitas Kõljalg.

Erikomisjon tegi ettepaneku korraldada kordusarutelu 2017. aasta esimeses pooles selgitamaks välja, kuidas Riigikontrolli soovitusi on täidetud. 

Erikomisjon arutas istungil e-teenuste kasutatavust justiitsministeeriumi, rahandusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, statistikaameti ning Riigikontrolli esindajatega.

Riigikontrolli kontrolliaruandest selgus, et Riigikontrolli hinnangul peab riik senisest enam pöörama tähelepanu avalike e-teenuste kasutatavuse ühtlustamisele, sest riigiasutuste arusaamad kasutajasõbraliku, kvaliteetse ja tehnoloogia arengu muutustega kaasas käiva e-teenuse arendamisest on erinevad.

Riigikontrolli aruandes on välja toodud, et kuigi majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on avalike e-teenuste kvaliteedi ühtlustamiseks välja töötanud mitmeid asjakohaseid soovitusi, on neid järgitud vähe või valikuliselt. Ka märkis aruandes Riigikontroll, et avalike e-teenuste arendamine on killustunud ning vajaks tugevamat keskset suunamist.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles