Michal: riigifirmade ühendamine aitab Eestit kaubakoridorina müüa

Kristen Michal.

FOTO: Sander Ilvest

Majandus- ja infrastruktuuriministri Kristen Michali sõnul aitab riiklike transpordifirmade konsolideerimine koostöös turuosalistega müüa Eestit kui kaubakoridori sihipäraselt, koordineeritult ning konkurentsivõimeliselt.

«Kui kaubakoridor ehk väärtusahel on äriliselt konkurentsivõimelisem, siis on riigil omanikuna ja maksumaksjal võimalik sellest suuremat tulu teenida. See on väga aktuaalne eriti praegusel ajal, kui kaubavoogude vähenemine annab tunda nii Eestis kui naaberriikides,» ütles minister esmaspäeval riigikogu arupärimistele vastates.

Ministri sõnul on lisaks oluline senisest tugevam finantsjuhtimine, finantspositsiooni paranemine ning riigi vara kulutõhusam opereerimine. «Oluline on saavutada parem kontroll ettevõtete vara ja otsuste üle. Selleks tsentraliseeritakse valdusettevõttesse siseauditi süsteem, et tekiks strateegiliselt parem võimalus püstitada eesmärke ettevõtetele ning nende täitmist kontrollida,» lisas ta.

Parandamaks ettevõtete juhtimise läbipaistvust, on valmimisel valitsuse korraldus nõukogude nimetamiskomitee moodustamiseks, rääkis minister. «Minu meelest on loogiline, et ka tütarettevõtete nõukogude eksperdid vaadatakse komitees üle. Neile lisaks on kahe ministeeriumi ehk majandus ja rahandusministeeriumi esindajad, kes on seal ametikohustuste täitmiseks,» lausus Michal.

Kommenteerides ministeeriumi plaani luua uus valdusettevõte, mille alla viidaks riiklikud transpordiettevõtted, lisas Michal, et uue ühendfirma juhiks ei saa Martin Kukk ega ka Artur Talvik. «Ma välistan need kuulujutud,» ütles minister ja lisas, et juhi leidmiseks korraldatakse konkurss.

Minister lisas, et konservatiivsel hinnangul võib kogu grupi konsolideeritud tulemus prognooside kohaselt suureneda 8,8 kuni 14,8 miljoni euro võrra.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi plaani kohaselt võiks asutada valdusettevõte, mille alla viiakse AS Tallinna Sadam, AS Saarte Liinid ja AS Tallinna Lennujaam, lisaks moodustatakse AS Eesti Loots baasil uus laevaettevõte ning raudtee valdusettevõte, mille alla kuuluvad AS Eesti Raudtee ja AS EVR Cargo.

Tagasi üles