Otseülekanne arutelult: kuidas riigi e-teenuseid paremaks teha

FOTO: Caro/ Scanpix

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon peab täna avaliku istungi, kus on arutelu all riigikontrolli aruanne «Avalike e-teenuste kasutatavus». Arutelu saab otseülekandes jälgida ka Postimees.ee vahendusel.

Arutelule on kutsutud justiitsministeeriumi, rahandusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, statistikaameti ning riigikontrolli esindajad.

Riigikontrolli kontrolliaruande kohaselt peaks riik senisest enam pöörama tähelepanu avalike e-teenuste kasutatavuse ühtlustamisele, sest riigiasutuste arusaamad kasutajasõbraliku, kvaliteetse ja tehnoloogia arengu muutustega kaasas käiva e-teenuse arendamisest on erinevad.

Riigikontrolli aruandes on välja toodud, et kuigi majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on avalike e-teenuste kvaliteedi ühtlustamiseks välja töötanud mitmeid asjakohaseid soovitusi, on neid järgitud vähe või valikuliselt. Ka märkis aruandes riigikontroll, et avalike e-teenuste arendamine on killustunud ning vajaks tugevamat keskset suunamist.

Riigikontroll hindas auditiga nelja infosüsteemi – riigihangete registri, avaliku e-toimiku, riikliku statistika tegemiseks vajalike andmete esitamise infosüsteemi ja ruumilise planeeringu menetluste infosüsteemi – kaudu pakutava kaheksa e-teenuse näitel, kas riigi avalikud e-teenused on kvaliteetsed ja loovad lisandväärtust ehk aja ja raha kokkuhoidu teenust pakkuvatele asutustele ning teenuste kasutajatele. Lisaks analüüsiti auditis, kas asutused mõõdavad teenuste kasutatavust ja kasutavad saadud infot teenuste kasutatavuse parandamiseks.

Tagasi üles