Sotsiaalministeerium saab EASilt maailmas unikaalse meditsiinilahenduse loomiseks pool miljonit eurot

TLNPM1:EAS N

FOTO: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) tegi innovatsiooni toetavate hangete programmis esimesed toetusotsused, millega toetatakse kolme projekti kogusummas 665 000 eurot.

Esimesse taotlusvooru laekus seitse taotlust viielt avaliku sektori asutuselt ning toetusi taotleti kokku 1,7 miljoni euro ulatuses. Nendest rahuldati maanteeameti projekt summas 150 000 eurot, Harku vallavalitsuse ja Tartu linnavalitsuse ühisprojekt summas 15 000 eurot ja sotsiaalministeeriumi projekt, mis saab toetust 500 000 eurot.

Sotsiaalministeeriumi projekti eesmärgiks on saavutada rahvatervise paranemisest tingitud kokkuhoid tervishoius. Projekti käigus luuakse maailmas unikaalne üleriigilisse tervishoiusüsteemi integreeritud personaalmeditsiini otsustustoe lahendus, mida rakendatakse ja testitakse tervishoiuteenuse osutajate ehk haiglate ja perearstide osalusel.

Maanteeameti projeti eesmärgiks on saada teedeehitus valdkonnas optimaalne kohalikel ehitusmaterjalidel baseeruv tee konstruktsiooni koostamise metoodika. Projekti tulemusena peab olema välja töötatud uus metoodika, mis vastab hetkel kehtivatele tee-ehituse normidele ja nõuetele, kuid annab ka väikeettevõtetele võimaluse turule siseneda, seda nii ehitusmaterjalide tootjate kui ka teedeehituse ettevõtete puhul.

Harku vallavalitsuse ja Tartu linnavalitsuse ühisprojekti eesmärgiks on ühendada turul saada olevad tänavavalgustuse eraldiseisvad kaugjuhtimissüsteemid, mis on seotud juhtimissüsteemi arendaja või käidukorraldusettevõtte infotehnoloogiliste rakendustega ja mis täidab teisi ülesandeid nagu valgustite režiimide juhtimine ja rikete haldamine, tänavavalgustuse inventariseerimise ja vara haldamise geoinfosüsteemiga. Eesmärk on nimetatud juhtimissüsteemid viia ühele platvormile.

«Innovaatiliste lahenduste hankimine avaliku sektori asutuste poolt on seni alakasutatud arengumootor Eesti majandusele,» ütles ettevõtlusminister Liisa Oviir pressiteates. Oviir lisas, et esimese vooru õppetunde silmas pidades on juba 2017. aasta alguses oodata teist taotlusvooru.

EAS-i ettevõtlus ja ekspordi keskuse direktori Tea Danilovi sõnul läbimõtlemata taotlusi üldiselt ei esitatud, pigem oli sõelal mitmeid häid ja innovaatilisi ideid, kuid kuna taotlus pidi sisaldama ka muid elemente peale idee, siis mitme taotleja puhul sai just see komistuskiviks.

«Kuna innovatsioonihange on seotud ka finantsriskiga, mis tähendab, et täpset eelarvet ei saa üldiselt planeerida, siis tuleks pöörata rohkem tähelepanu eelarve koostamisele ning lisafinantside kaasamise kirjeldamisele ja hindamisele,» ütles Danilov.

Tänavu kevadel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt algatatud innovatsiooni toetavate hangete programmi eesmärgiks on tõsta avaliku sektori hankijate teadlikkust ja võimekust hankida innovaatilisi lahendusi. Toetust oli võimalik taotleda nii lepingu eseme ostmiseks kui ka hanke korralduseks vajalikeks tugitegevusteks, nagu õigusalane nõustamine, projektijuhtimine ja turuanalüüs.

Tagasi üles