Eesti Energia sõlmis Briti firmaga lepingu 8. ploki ümberehitamiseks

Eesti elektrijaam

FOTO: Eesti Energia

Eesti Energia sõlmis Suurbritannia ettevõttega Amec Foster Wheeler lepingu Eesti elektrijaama 8. ploki keevkihtkatla ümberehituseks, mis suurendab ploki põlevkivigaasi kasutamise võimekust elektri tootmiseks; ümberehitus maksab ligi 15 miljonit eurot.

Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals ütles, et kuna põlevkivist õli tootmisel tekib lisaks õlile kõrge kütteväärtusega gaas, millest saab toota elektrit, siis 8. ploki ümberehitus võimaldabki seda senisest suuremas mahus teha.

«Tulevikus põletame peaaegu kogu tekkiva gaasi suurima kasuteguriga tootmisseadmetes – Auvere elektrijaamas ja Eesti elektrijaama ümberehitatud plokis. Nii saame tulevikus gaasist rohkem elektrit toota, kasutame põlevkivis peituvat energiat maksimaalselt ja vähendame sellega elektritootmise keskkonnamõju,» lisas ta.

Kuna investeering vähendab elektritootmise keskkonnamõjusid, taotles Eesti Energia keskkonnaministeeriumilt luba asendada ettevõtte makstavat saastetasu osaliselt investeeringutega ploki ümberehitusse.

«Leping võimaldab meil kolme aasta jooksul asendada 8. plokis tekkivate tuhajäätmete kõrvaldamise tasusid kuni 6,5 miljoni euro ulatuses. Kui suureks saastetasude asendamise mahud tegelikult kujunevad, sõltub ümberehitatud plokis toodetava elektri ja tekkivate tuhajäätmete mahtudest,» lisas Vals.

8. ploki ümberehituse hankel osales kolm rahvusvahelist ettevõtet, kelle hulgast kuulutati võitjaks rahvusvaheline projekteerimis- ja ehitusettevõte Amec Foster Wheeler.

Sama ettevõte on ehitanud Eesti elektrijaama 8. ploki kaks keevkihtkatelt ja Balti elektrijaama 11. ploki kaks keevkihtkatelt. Ettevõte tegutseb rohkem kui 55 riigis üle maailma.

Keevkihtkatla ümberehitus peaks valmima 2019. aastaks.

Tagasi üles