Ligi hinnangul saab Rail Balticu hankemudel kõigi osapoolte allkirjad

Jürgen Ligi.

FOTO: Sergei Trofimov

Välisminister Jürgen Ligi hinnangul saab Rail Balticu hankemudeli kokkulepe kõikide vajalike Balti institutsioonide, sealhulgas Leedu Raudtee allkirjad.

«Ma arvan, et me saame erimeelsustest üle. Peaksime kokkuleppe allkirjastama. On teatud tehnilisi asju ja ma ei oska selgitada, miks see nii kaua aega võtab,» ütles Ligi neljapäeval Vilniuses.

Rail Balticu hankemudeli leppe peaksid plaanide kohaselt allkirjastama kokku üheksa Baltikumi institutsiooni. Neist kaheksa on seda teinud, ent puudu on veel Leedu Raudtee (Lietuvos Geležinkeliai) nõusolek.

Leedu peaminister Algirdas Butkevičius ütles neljapäeval, et kui Leedus ei suudeta Rail Balticu projektiga piisavalt kiiresti edasi minna, siis tuleb selle projekti elluviimise eest vastutajad välja vahetada.

Praegu on hankemudeli leppe allkirjastanud kolme riigi ühisfirma RB Rail, Eesti, Läti ja Leedu transpordiministeeriumid ja Rail Baltic Estonia, Tehnilise Järelevalve Amet (TJA), Rail Baltica Statyba UAB ja Eiropas Dzelzceļa līnijas SIA. Kokku 28-leheküljeline leping näeb ette kolme tüüpi hankeid – ühisfirma korraldatud, ühised ja riiklikud hanked.

Leedu Raudtee on varem soovinud, et kõiki hankeid korraldaks ühisfirma, nii et ka Leedu Raudtee ise saaks hangetel osaleda; Leedu transpordiministeerium seda võimalust aga kaaluda ei soovinud. Transpordiministeeriumi esindaja Nerijus Kaučikas ütles kolmapäeval toimunud pressikonverentsil, et säärane seisukoht on mõne inimese isiklik arvamus, mitte Leedu Raudtee põhimõtteline seisukoht.

Enamiku partnerite allkirjaga hankemudel näeb ette, et ühisfirma haldab näiteks ühiste standardite, uuringute, äriarenduse ja turundusega seotud hankeid, nende puhul juhib kogu hankeprotsessi RB Rail.

Ühiselt viiakse läbi näiteks alamsüsteemide, piiriüleste raudteelõikude ja toormehankeid. Sellisel puhul oprganiseerib hanke üldiselt küll RB Rail ning ühisfirma ka juhib hankekomiteed, ent komiteesse kuuluvad ka esindajad kõikidest riikidest.

Riiklikult viiakse läbi näiteks riigisiseste raudteelõikude, suuremate struktuuride ja kohalike rajatiste, näiteks terminalide ehitushankeid. Nende puhul juhib hanget riik ise, ühisfirma osaleb hankekomitees siis, kui sõlmitava lepingu maht ületab 40 000 eurot. Sinna hulka kuuluvad raudteelõikude, suuremate struktuuride ja kohalike rajatiste, näiteks terminalide ehitushanked.

Rail Balticu projekt hõlmab kiire rahvusvahelise raudtee ehitust Tallinnast Leedu-Poola piirini. Rööpmelaius on 1435 millimeetrit ehk Euroopa standard ja reisirongid sõidavad kiirusega kuni 240 kilomeetrit tunnis, samas kui kaubarongid sõidavad kiirusega kuni 120 kilomeetrit tunnis.

Tagasi üles