Konjunktuuriinstituut: Eesti majandusolukord on rahuldav

FOTO: Dado Ruvic / Reuters / Scanpix

Eesti Konjunktuuriinstituudi ekspertide paneeli hinnangul oli Eesti majandusolukord septembris rahuldav, kuue kuu väljavaated mõõdukalt positiivsed ja majanduskliimaindeks tõusis 0,2 punkti 5,7 protsendini.

Ekspertide märtsis ja juunis avaldatud mõõdukalt positiivsed ootused ei täitunud ja septembris on Eesti majandusolukorra hinnang ligikaudselt sama kui märtsis ja juunis, selgub kolmanda kvartali konjunktuurist.

Majanduskasv oli esimesel poolaastal oodatud 2 protsendi taseme asemel 1 protsendi lähedane, mida suuresti põhjustas Eesti peamiste partnerriikide ja terve euroala oodatust halvem majandusolukord.

EKI eksperdid hindasid septembris Eesti majanduse hetkeolukorda 5 punktiga, mis on 0,2 punkti vähem kui juunis. Ekspertidest 68 protsenti hindas majandusolukorda rahuldavaks ja võrdselt 16 protsenti nii heaks kui halvaks.

Eesti lähematest partnerriikidest hindas Soome oma majanduse olukorda 3 punktiga, Rootsi 8,3 punktiga, Saksamaa 5 punktiga, Läti 5,6 punktiga, Leedu 7,7 punktiga ja Venemaa 2,4 punktiga.

EKI ekspertide hinnang investeeringutele on juba kolm aastat järjest ebarahuldav. Ekspertidest 63 protsendi hinnangul on olukord halb, 32 protsendi hinnangul rahuldav ja üksnes 5 protsenti peab seda heaks.

Eratarbimise olukorda peavad eksperdid jätkuvalt heaks. Hinnangud on juuniga võrreldes veelgi paranenud, mis annab põhjust eeldada, et tarbimise suhteliselt kiire areng jätkus ka kolmandas kvartalis.

Kuue kuue pärast ootab 42 protsenti ekspertidest majanduse üldolukorra paranemist, 53 protsenti selle samaks jäämist ja 5 protsenti prognoosib halvenemist.

Tulenevalt majanduse hetkeolukorra mõningasest halvenemisest ja kuue kuu ootuste tugevnemisest on Eesti majanduskliima näitaja septembris 5,7 punkti, mis on 0,1 punkti vähem pikaajalisest keskmisest. EL-i majanduskliima näitaja on samal ajal 5,2 ja euroalal 5,4 punkti.

Järgmisel kuuel kuul ootavad eksperdid investeeringute arvestatavat edenemist ja eratarbimise püsimist praegusel tasemel.

Eksperdid ootavad edaspidi ka väliskaubanduse mõningast elavnemist: 53 protsenti ootab mahu suurenemist ja 47 protsenti selle samaks jäämist. Eksperdid prognoosivad ka kaubavahetusdefitsiidi suurenemist. Impordi ennaktempos arengut võib põhjustada oodatav kapitalikaupade nõudluse suurenemine.

Inflatsiooni kasvu ootab järgneval kuuel kuul 87 protsenti ekspertidest. 2016. aasta keskmiseks inflatsiooniks ootavad nad 0,3 protsenti.

Tagasi üles