Valitsus andis Eesti Teede erastamisele rohelise tule

Eesti Teede masinapark.

FOTO: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium sai täna valitsuselt toetuse plaanile lõpetada Eesti Teede senised teedehoolduse siselepingud ja teha ettevalmistusi riigiettevõtte erastamiseks.

«Eesti Teede asutamiseni viinud põhjused on tänaseks ära langenud. Teehoolduse turg on toimiv ning konkurentsitihe. Toimival turul ei pea riik olema osaline, vaid kas regulaatori või tellija rollis,» rääkis majandus- ja taristuminister Kristen Michal. 

Ta lisas, et täna sai majandus- ja kommunikatsiooniministeerium mandaadi lõpetada senised sisetehingulepingud Eesti Teedega ning korraldada nendele piirkondadele uued avalikud konkursid. «Asume ka seejärel ette valmistama ettevõtte erastamist, mille lõppotsused langetame kui oleme näinud kuidas 2017. aastal turuolukord areneb,» ütles Michal.

Ta lausus, et tegemist on valitsuse esimese ja väga põhimõttelise sammuga riigikapitalismi vähendamise suunas. «Lähitulevikus loodan, et koos rahandusministriga toome veel mitmeid sarnaseid ettepanekuid lauale,» avaldas Michal lootust.

2008. aastal moodustati viie Teedevalitsuse baasil äriühingud AS Virumaa Teed, AS Saaremaa Teed, AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed, AS Võrumaa Teed, mille kõigi aktsiate valitsejaks oli majandus-ja kommunikatsiooniministeerium. Nende ettevõtete ühendamisel asutati 2012. aastal AS Eesti Teed, tagamaks riigimaanteede hooldus neis maakondades.

Äriühingu moodustamise peamine eesmärk oli tollal elavdada ebatõhusat konkurentsikeskkonda hooldeturul ning tagada riigimaanteede efektiivne korrashoid. Tänaseks on maanteede hooldeturg vabas konkurentsis välja kujunenud ning riigil puudub vajadus ettevõtet omanikuna hallata.

Tuginedes varasemale erastamise kogemustele ja turuolukorrale selgus analüüsist, et kõige ratsionaalsem on riigi äriühingu võõrandamine koos kehtivate pikaajaliste hooldelepingutega, sisetehingu lepingutega võõrandamist seadus ei võimalda.

See aga tähendab, et enne erastamist tuleb vaheetapina praegu kehtiv sisetehing maanteeameti ja ASi Eesti Teed vahel ennetähtaegselt lõpetada ning viia läbi riigihanked riigimaanteede hooldaja leidmiseks praegu riigiettevõtte poolt hallatavates piirkondades. AS Eesti Teed osaleks neil hangetel teiste pakkujatega samadel alustel.

Pärast edukat üleminekut vaba turu lepingutele võib alustada AS Eesti Teed aktsiate müügiga. Kava järgi saaks ettevõte erastamisküpseks 2018. aasta teises pooles.

Tagasi üles