Kunda sadam laieneb

Kunda sadam.

FOTO: Sweco Projekt

Kunda Nordic Tsement kavatseb rajada endale kuuluvas Kunda sadamas 2-4 uut terminali ümarpuidu ja muu materjali tarbeks ning kinnise laolaomajanduse arendamiseks.


Projekteerimisfirma Sweco Projekt teatas, et teeb Sadama edasiarenduseks selle lõunaosa detailplaneeringu.

«Kunda Nordic Tsement näeb vajaduste kasvu sadamateenuste järele ja Kunda sadama territooriumil asuvad terminalid võivad varsti kitsaks jääda. /.../ Meie plaan on 2011. aasta jooksul detailplaneeringuga valmis saada ja 2012. aastal ehitamisega alustada. Kuna on tegemist suure alaga, siis valmib kogu kompleks etapi kaupa,» ütles ASi Kunda Nordic Tsement juhatuse esimees Meelis Einstein.

«Meie jaoks teeb töö huvitavaks see, et planeeringualal asub arhitektuurimälestisena tuletorn, mille suhtes kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused,» ütles Sweco Projeklti arhitekt Einike Laidsaar. «Tahame anda võimaluse tuletorni restaureerimiseks tulevikus ja pakkuda talle koostöös kohaliku omavalitsusega välja kasutusfunktsiooni.»

«Tänu sadamale on Kundasse tulnud mitmed suured investeeringud. Näiteks Eesti läbi aegade suuruselt teine välisinvesteering AS Estonian Celli näol,» ütles Kunda linnapea Allar Aron. «Täna on õige aeg mõelda tulevikule, sest majandus asub uuesti kasvufaasi ja uued investorid otsivad Eestis kohta, kuhu raha paigutada.»

«Kunda linn on selleks igati sobiv,» lisas ta. «Siin on kvalifitseeritud tööjõud, sobiv infrastruktuur ja linn aitab uute investeeringute tulekule igati kaasa. Suurima ettevõtlust toetava meetmena plaanib linnavalitsus sellel aastal alustada linna läbiva tee renoveerimist koos Maanteeametiga.»

Planeeritav ala asub linna põhjaosas, selle territooriumist moodustab valdava osa Roostiku kinnistu, Sadama tänava elamukvartal ning Soome lahe rannaosa sadama ning tootmisala vahel. Keskkonnakaitse vaatepunktist on Sweco Projekti sõnul eesmärk anda hinnang olemasolevale haljastusele ning näha ette võimalused haljastuse täiendavaks rajamiseks, samuti anda planeeritava ala heakorrastuse ja haljastuse ideelahendus.

Tagasi üles