Läti tahab lihttööliste osakaalu langetada 20 protsendile

Läti tahab lihttööliste osakaalu langetada 20 protsendile

FOTO: PantherMedia / Scanpix

Läti tahab väikeste oskustega tööjõu osakaalu langetada praeguselt 31 protsendilt aastaks 2020 20 protsendile, otsustas tööhõivenõukogu, kuhu kuuluvad majandusminister Arvils Aseradens, haridus- ja teadusminister Karlis Sadurskis ning sotsiaalminister Janis Reirs.

Ministrid arutasid nõukogus vajalikke tööturureforme. Kõne all olid täiskasvanute ümberõpe, arvestades maailma muutuvaid vajadusi, ja koolitussüsteemi paindlikuks muutmine, et see kiiresti reageeriks turu vajadustele.

Täiskasvanute koolitusprogramme hakatakse muutma koostöös tööandjate ja eri tööstusharude ekspertidega, et süsteem vastaks tööturu vajadustele.

Kolm ministeeriumi loovad kõikehõlmava täiskasvanute koolituspoliitika, julgustavad ärimehi osalema töötajate koolitusel ning õhutavad täiskasvanuid oma oskusi täiendama.

Kolmandaks tahetakse kutse- ja kõrgharidusasutused aktiivselt kaasata täiskasvanute koolitusse ja ümberõppesse.

Tagasi üles