Huvi vähenenud töövõimega isikute palgatoetuse vastu ületab oodatut

Töötukassa

FOTO: Erik Prozes

Eelmisel aastal loodud vähenenud töövõimega inimeste palgatoetuse vastu on huvi olnud oodatust suurem, kui töötukassa prognoosis tänavuseks aastaks kokku 469 toetuse abil tööturule sisenenuid, siis juba esimesel poolaastal on seda teinud 300 inimest.

Suurema huvi tõttu plaanib sotsiaalministeerium ka töövõimereformi sihtrühmale mõeldud tööturuteenuste programmi eelarvet ümber kujundada, suunates 627 000 eurot vähenenud töövõimega isikute tööturuteenuste arvelt ümber tööandja toetamisse.

«Eelarve jaotuse muutmise põhjuseks on vähenenud töövõimega inimeste prognoositust suuremas mahus palgatoetusega tööle rakendumine. 2016. aastaks prognoosis Töötukassa palgatoetusele sisenejaid kokku 469, kuid esimese kuue kuuga on palgatoetusega tööle rakendunud juba 300 inimest,» märkis ministeerium eelnõu seletuskirjas.

Samuti suurendatab ministeerium kulu tööruumide ja –vahendite kohandamisele, kuna klientide huvi teenuse vastu on suurenenud ja töös olevad kohandused on suure maksumusega. Toetusprogrammi rahastab Euroopa Sotsiaalfond, projekti kogueelarve ei muutu.

Vähenenud töövõimega inimese palgatoetust maksab riik 12 kuu eest. Seda saab tööandja siis, kui ta võtab tööle vähenenud töövõimegha inimese, kes on olnud töötuna arvel vähemalt kuus kuud järjest või on vahetult enne avatud tööturule sisenemist töötanud kaitstud töö tingimustes.

Tagasi üles