Iduettevõtte kogemus: kuidas tagada, et töötaja värbamine oleks tulemuslik

TLNPM1:KEI KARLSON, STARTUP, GOWORKABIT :TALLINN, EESTI, 21MAR14 Start Up firma GoWorkaBit m

FOTO: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Seoses projektipõhiste töökohtade kasvuga on onboarding ehk töötaja sotsialiseerimine töökeskkonda personalitöötajate seas üha enam kõneainet kogumas. Kogemust, kuidas onboardingut efektiivselt läbi viia, tutvustab idufirma GoWorkaBit kaasasutaja Kei Karlson.

Onboarding on töötaja ettevõttesse värbamise protsess, mis tagab, et inimene elaks ettevõttesse sisse võimalikult kiiresti ning saaks tööülesannetest põhjaliku ülevaate. Samas tagab põhjalikult läbi viidud onboarding ettevõttele sobiva personalivaliku.

Oleme idufirmas GoWorkaBit viimastel kuudel leidnud meeskonda mitu uut inimest nii Eestis kui ja Leedus ja seetõttu on onboarding meie jaoks põnev teema. Meilt on onboardingu osas viimasel ajal päris ka palju nõu küsitud. Kuidas seda kiiresti läbi viia, kuidas kasutada seda meeskondade puhul, kes töötavad eri paigust (remote-meeskonnad) ning mida me selle käigus õppinud oleme.

Miks kasutada onboardingut?

Töövestlus on mõistlik üles ehitada nii, et see annaks kandidaadile hea ülevaate sellest, mis teda ees ootab. Tihtipeale keskendutakse sellele, et aru saada kas kandidaat sobiks pakutud rolli, kuid sama tähtis on anda enda poolt piisavalt infot, et kandidaat saaks aru, kas ka temale pakutud roll ja meeskond sobib.

Meie puhul on näiteks veidi kiiksuga huumorimeel see, mis ei pruugi kõigile sobida. Seepärast ei hoia me ka töövestlustel ennast tagasi ja vaatame mis juhtub. Ausus ja avatus on parim poliitika värbamisel, see on fakt!

Väga oluline on uuele töötajale anda piisavalt infot selle kohta miks me ettevõttes seda tööd teeme. Ma ei mõtle siin ettevõtte visiooni ja missiooni ettelugemist, tihtipeale on see juhtkonna poolt aastaid tagasi kirja pandud, ripub koosolekuruumis seinal ja ei pruugi igaüht kõnetada. Ma mõtlen siin seda suurt «miks» küsimust. Miks me teeme idufirmat GoWorkaBit.

Mis on meie suur unistus, kuhu me tahame jõuda ja mida maailmas muuta. Just see annab uuele töötajale konteksti tema enda rollile.

Selle taustal saab juba rääkida konkreetsetest eesmärkidest milleni uus töötaja meid aitama peaks ja ootustest, mis meil talle on. Kuna me värbame firmasse alati endast targemaid inimesi, siis selle, kuidas nende eesmärkideni jõuda, jätame me alati uuele töötajale otsustada. Katsetamine, eksimine ja õppimine on selle käigus kohustuslikud ja meil väga hinnatud.

See, kuidas on igapäevane töö korraldatud, on oluline teema iga töö puhul, kuid eriti oluline kaugtöö korral. Uus töötaja peaks saama piisavalt hea ülevaate sellest, kuidas töö on igapäevaselt ja iganädalaselt tiimis korraldatud.

Kuidas ja kus lepitakse kokku tegevusi, kuidas ja keda kaasatakse teatud teemadesse, kuidas ja kus omavahel erinevatel teemadel ideid põrgatatakse. Kelle poole võib milliste teemadega pöörduda. Millist ettevalmistust oodatakse teatud koosolekute jaoks igalt töötajalt ja mis on nende koosolekute eesmärk.

Tutvustada tuleks kõiki tehnoloogilisi lahendusi, mida tiim kasutab ja jälgida, et uuel inimesel on vajalikud ligipääsud. Kasutame päris palju erinevaid lahendusi töö tegemiseks ja omavahel suhtlemiseks, seepärast on meil lausa eraldi nimekiri selleks, et kõik vajalikud ligipääsud ja vahendid oleks õigel ajal jagatud.

Keda onboardingusse kaasata?

Selleks, et esimesed päevad ja nädalad oleks töötajale toredad, võiks kaasata tiimist erinevaid inimesi teemasid tutvustama. Nii tekib kiiremini meeskonnatunne ja töötaja saab rutem mitmekesisema pildi ettevõttest.

Meie koostame onboardingu kava inimestele kindlasti nii, et see sisaldaks ka lisaks tööteemadele midagi töövälist. Enamasti on see meie puhul olnud üks korralik baari-retk, aga võib olla ka lahe matk või õhtusöök. See on hea võimalus ka ülejäänud tiimiga kiiresti kohaneda.

Õige onboarding on alus heale ja efektiivsele koostööle, seda rõhutavad sajad teemakohased artiklid.  Hea uudis on aga see, et onboardingut  saab iga uue töötaja puhul uuesti ja paremini teha. Selleks pole muud vaja teha kui küsida eelmistelt ausat tagasisidet ja oma vigadest õppida.

Tagasi üles
Back