Tudengi juhiloata jätnud ametnikul soovitati käituda inimlikult

Juhiloa vahetamisel sai saatuslikuks ametniku jäikus. FOTO: Toomas Huik

Heauskselt oma Ukraina juhiluba Eesti oma vastu vahetama läinud ja juhtimisõigusest ilma jäänud tudengi poolt kostis ka õiguskantsler, kelle hinnangul polnud seadusesätte nii jäik tõlgendamine põhjendatud.

«Avaldaja selgitas õiguskantslerile saadetud avalduses, et talle on väljastatud Ukraina juhiluba tegelikult juba XXXX aastal. Ta lasi endale väljastada uue Ukraina juhiloa üksnes põhjusel, et sellel oleksid kanded toodud ladina tähestikus,» seisab õiguskantsler Ülle Madise juunikuises kirjas maanteeameti juhile Priit Saukile.

Õiguskantsleri poole pöördunud tudeng arvas, et juhiloa (kaardi) vahetus aitab kaasa Eestis juhiloa vahetusele, kuid tegelikkuses sai see talle juhiloa vahetamisel aga hoopis takistuseks.

Õiguskantsleri sõnul võib maanteeameti keelduvat otsust pidada iseenesest formaalselt õiguspäraseks, sest ta esitas vahetamiseks Ukraina juhiloa, mis oli talle väljastatud pärast Eestisse elama asumist.

«Paratamatult tekib avaldaja spetsiifiliste asjaolude pinnalt aga küsimus, kas sellel juhul täitis keeldumine elukohanõude seadmise eesmärki ja oli sisuliselt sätte mõttega kooskõlas,» leiab Madise.

Juhiloa puhul on taoline elukoha nõue kehtestatud  eesmärgiga vältida nn juhiloaturismi ehk seda, et inimesed asuksid juhiluba taotlema riigis, kus selleks vajalike eeltingimuste (nõuded teooriateadmistele ja sõiduoskustele, arstlikule läbivaatusele jm) täitmine on kõige hõlpsam või soodsam.

«Esineb ka oht, et juhtimisõigust püütakse taotleda teises riigis siis, kui see on tegelikus elukohariigis ühel või teisel põhjusel ära võetud,» selgitas Madise.  

Õiguskantsleri sõnul on praegu aga küsimus selles, kas ka  juhiloa vahetamisest keeldumine täidab eesmärki vältida kuritarvituste riski. Madise hinnangul ei ole põhjust arvata, et avaldaja käis Ukrainas uut juhiluba taotlemas üksnes n-ö juhiloaturismi korras, kasutades ära Ukraina (võimalikke) hõlpsamaid või soodsamaid tingimusi juhiluba saada.

Ta lisab, et juhiloa vahetuse korral peaks olema võimalik kontrollida, kas avaldajal oli Eestis elamise ajal mingeid rikkumisi, mis tinginuks juhtimisõiguse peatamise või äravõtmise ning millest möödahiilimiseks muretses ta uue juhiloa hoopis Ukrainas.

Õiguskantsler möönab, et avaldaja oleks võinud end  juhiloa vahetamise nõuetega piisavalt kurssi viia. «Ometi näib, et vaatamata avaldaja enda eksimustele ei pruugi juhiloa vahetamisest sootuks keeldumine käesolevatel asjaoludel teenida juhiloa vahetamisele seatud elukoha piirangu eesmärki vältida kuritarvitusi,» leidis Madise.

Õiguskantsler tegi ettepaneku siiski kaaluda võimalusi liiklusseaduse sätete eesmärgipäraseks tõlgendamiseks selliselt, et võimaldada avaldajal (eeldusel, et on täidetud ka muud juhiloa vahetamise tingimused) vahetada oma Ukraina juhiluba Eesti juhiloa vastu.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back