Väiketalu sai kohtus PRIA üle võidu

Väiketalu sai PRIA üle võidu

FOTO: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS

Tartu ringkonnakohus leidis, et põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) on alusetult vähendanud 5000 euro võrra väiketalule OÜ Valtu Talu suunatud põllumajandustoetusi, kirjutab BNS.

Valtu Talu pöördus kohtusse seoses PRIA 2014. aasta jaanuaris tehtud otsusega, millega amet maksis talule välja 44 526 eurot keskkonnasõbraliku majandamise toetust, vähendades taotlusega võrreldes algset toetuse summat 6089 euro võrra, ütles teise astme kohtute pressesindaja Krista Tamm BNS-ile.

Muuhulgas vähendas amet toetust 4947 euro ulatuses, kuna PRIA hinnangul oli Valtu Talu maadel kasvatatud ühel põllul sama liiki põllu-, rühvel- või köögiviljakultuuri kauem kui kahel järjestikkusel aastal. Talu esitas PRIA otsusele vaide, ent 2014. aasta augustis otsustas amet jätta selle rahuldamata.

Seepeale pöördus Valtu Talu halduskohtusse, taotledes PRIA otsuse tühistamist osas, millega toetust 4947 euro võrra vähendati. Talu hinnangul polnud ühtki põhjust, mis oleks takistanud juba 2012. aastal esitatud toetusetaotluse muutmist.

Samuti ei nõustunud farm PRIA seisukohaga, et väljavõtted põlluraamatust ja kaaluraamatust ei ole piisavad tõendid, kuna need dokumendid on koostatud Valtu Talu enda poolt. Lisaks leidis kaebaja, et PRIA on toetuse vähendamisel teostanud vääralt kaalutlusõigust.

Tartu halduskohus rahuldas talu kaebuse. Seejärel jõudis asi ringkonnakohtusse, mis otsustas teisipäeval, et halduskohus on jõudnud küll kaebuse osas õigele järeldusele, ent muutis otsuse põhjendusi.

«Ringkonnakohtu arvates on PRIA ekslikult käsitlenud vaideotsuses taotluse muutmise ja tagasivõtmise regulatsiooni. Valtu Talu tahet on võimalik tõlgendada selliselt, et tema eesmärgiks oli toetuse vähendamise otsuse vaidlustamine,» märkis Tamm.

Tartu ringkonnakohtu teisipäevase otsuse saab vaidlustada 30 päeva jooksul riigikohtus.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles