Töötukassa tahab töötuskindlustusmakse senisele tasemele jätta

Töötukassa tööpakkumised. FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Eile tegi töötukassa nõukogu valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse määr järgmiseks neljaks aastaks senisele ehk 2,4 protsendi tasemele. Põhjuseks on töötukassa pakutavate teenuste mahu suurenemine.

Ehkki tänase maksemääraga laekub röökassale enam raha kui tänastele teenustele ja hüvitistele kulub, plaanib töötukassa järgmisest aastast hakata osutama aktiivseid tööturumeetmeid ka töötavatele inimestele, et parandada Eesti tööjõu kvaliteeti.

«Töötukassal on välja töötamisel töötust ennetavate meetmete pakett, mis võimaldab erialase hariduseta ning vananenud oskustega töötajatel oma kvalifikatsiooni töötuskindlustuse vahendite toel parandada. See omakorda toob kaasa töötukassa pakutavate teenuste mahu olulise suurenemise. Nii otsustas nõukogu üksmeelselt, et maksumäär peab jääma senisega samale tasemele,» lausus töötukassa nõukogu esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

Nõukogu andis juhatusele ülesande töötada koos sotsiaalministeeriumiga välja tööhõiveprogramm, mille eesmärk on lisaks töötute ümberõppele ja tööle tagasi aitamisele ka täna töötavate inimeste ümberõpe ja koolitus.

«See on oluline samm töötukassa arengus. Pelgalt töötute abistamisega tegelevast asutusest on saamas laiemalt tööturu arendamisega tegelev asutus, mis on toeks nii töötajale kui ka tööandjale,» ütles Ossinovski.

Uute tööturuteenustena on kavas toetada töötajate osalemist täiendus- või tasemeõppes ning pakkuda tööandjatele koolitustoetust töötajate värbamiseks ja nende oskuste arendamiseks. 2,4 protsendise maksemääraga oleks 2017. aastal töötuskindlustuse kogutulud 166,8 miljonit eurot, töötuskindlustuse kulud aga moodustaksid 144,9 miljonit eurot. Prognoosi järgi hakkab tuleval aastal töötuskindlustushüvitist saama 20 446 inimest, koondamishüvitist 7361 inimest ja maksejõuetushüvitist 1562 inimest.

2017. aasta lõpuks on oodatav töötukassa netovara väärtus 701,9 miljonit eurot. Eelmise aasta lõpu seisuga oli töötukassa netovara väärtus 652,4 miljonit eurot ja käesoleva aasta lõpuks on töötukassa varade oodatav väärtus 679,7 miljonit eurot.

Tagasi üles
Back