VTA peadirektor: kui katkukoldeid ei lisandu, siis alustame osade maakondade piirangutsoonist välja arvamiseks kõnelusi

Sead. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Arvet Mägi / Virumaa Teataja

Kui taudikoldeid farmidesse ei lisandu, saab VTA alustada Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi Valga-, Viljandi-, Võru- ja Tartumaa osaliseks või täielikuks piirangutsoonist välja arvamiseks.

Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori Indrek Halliste sõnul peavad Valga-, Viljandi-, Võru- ja Tartumaa osaliseks või täielikuks kolmandast tsoonist vabastamiseks nii seakasvatajad kui järelevalveametnikud tegema omalt poolt kõik, et hoida lähima kahe kuu jooksul taud farmidest eemal.

«Komisjoniga läbirääkimiste alustamise eelduseks on, et ei tule uusi puhanguid veel eeloleva suve ja sügise jooksul. See nõuab lisaks pidevale järelevalvele ka seakasvatajate igapäevast hoolsust,» lisas Halliste.

Juulis ja augustis Eesti seakasvatajate seas läbi viidud erakorralise kontrolli tulemusena tehti ettekirjutusi 41 seakasvatuskohale, neist seapidamise lõpetamise kohta 10 seakasvatuskohale. 15. augusti seisuga on ettekirjutused täitmata ühes farmis, järelkontroll toimub sel nädalal.

Halliste sõnul on viimase viie kuu jooksul analüüsitud kogu veterinaarjärelevalvesüsteemi toimimist ja kaardistatud kõiki tööprotsesse. «Läbiviidud analüüs on toonud esile puudusi ja seetõttu oleme kavandamas mitmeid tegevusi süsteemi korrastamiseks,» ütles Halliste. «Üheks parandamist vajavaks kohaks on osutunud volitatud veterinaararstide süsteemi toimimine ja kindlasti on vajalik infovoo parandamine keskasutuse, kohalike asutuste ja volitatud veterinaaride vahel.»

Peadirektori sõnul on senine kogemus näidanud, et seakatku eemal hoidmiseks farmidest ja tulemuslikumaks tõrjumiseks metsast on hädavalik avatud diskussioon erinevate osapoolte – seakasvatajate, jahimeeste ja järelevalveasutuste, sh nii Veterinaar- ja Toiduameti, Keskkonnaameti kui Keskkonnainspektsiooni vahel.

«Võtmesõnad on kommunikatsioon ja koostöö. Seepärast näen vajadust Veterinaar- ja Toiduameti juurde sektori esindajaid  kaasava nõuandva koja loomiseks, mis võimaldaks kõigi seotud osapoolte tihedat ja vahetut suhtlemist.»

Tagasi üles