Eesti Energia kasum kerkis mullu 119 miljoni euroni

Elektriliinid

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Eesti Energia 2010. majandusaasta äritulud olid 796 miljonit eurot (13 miljardit krooni) , puhaskasum kasvas 119 miljoni euro (2 miljardi kroonini)  ja investeeringud 219 (3,5 miljardi krooni) miljoni euroni.
 

Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive nimetas 2010. aastat Eesti Energia jaoks rekordiliseks: «Tootsime ja müüsime rekordkoguse elektrit alates 1992. aastast ja seda ligi kolm korda väiksema töötajate arvuga,» ütles Liive.

Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik tõi majandustulemusi kommenteerides välja, et energiakontserni head majandustulemused lubasid kasvatada ka investeeringute mahtu. «Möödunud majandusaastal investeerisime ligi kaks korda rohkem kui teenisime puhaskasumit,» kinnitas Kaasik.

2010. aastal investeeris Eesti Energia Eesti elektrivõrkudesse ning elektri, soojuse ja õli tootmisesse kokku 219 miljonit eurot. Elektrivõrgu uuendamisse ja elektrivarustuse töökindlusesse investeeris Eesti Energia 60 miljonit eurot. Jaeäri valdkonnas investeeriti kokku 63 miljonit eurot.

Elektri ja soojuse tootmisesse investeeris Eesti Energia 85 miljonit eurot. Suurimaks ja olulisemaks investeeringuks oli 46 miljonit eurot maksvate väävlipuhastusseadmete paigaldamine Narva elektrijaamadesse. Iru elektrijaama prügipõletusploki rajamisse investeeris Eesti Energia 10  miljonit eurot, Aulepa tuulepargi laiendusse 9 miljonit eurot.

Kütuste ärivaldkonna investeeringud moodustasid 59 miljonit eurot, kus suurimaks investeerimisobjektiks oli Enefit-tehnoloogial toimiva põlevkiviõlitehase ehitus.

2010. majandusaastal tootis Eesti Energia 10,6 teravatt-tundi (TWh) elektrienergiat, mis on suurim toodetud elektrienergia kogus alates 1992. Aastast. Elektrienergia müük kasvas 10,7 TWh-ni, mis on 12,3 protsenti rohkem kui 2009. aastal.

Eesti avatud turul püsis Eesti Energia turuosa alates turu avanemisest käesoleva aasta 1. aprillist hinnanguliselt 87 protsendi piires ning Läti ja Leedu avatud turul majandusaasta viimases kvartalis umbes 13 protsendi juures.
 

Tagasi üles