EAS-ilt aastate jooksul 9,2 miljonit saanud keskus lõpetab tegevuse

Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskuse teadur Sergei Vlassov. FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) alates 2004. aastast kokku 9,2 miljonit eurot saanud AS Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskus (NanoTAK) on praeguseks likvideerimisel, vahendab BNS.

«Küsimus oli finantseeringutes, EAS põhiliselt finantseeris seda. Kuna uusi finantseeringuid ei leitud, ei olnud mõtet ettevõtet enam edasi hoida,» ütles firmat likvideeriv Madis Parts BNS-ile. «Firma ei olnud jätkusuutlik, aktsionärid ei leidnud rahastust, mis suudaks ettevõtet käigus hoida. Praegu mingisuguseid kohustusi firmal üles ei jää,» lisas ta.

«Me töötasime peamiselt EAS-i toetuste põhiselt, kuid viimane taotlusvoor ei läinud meil edukalt ning kahjuks ei leidnud me ka muid rahastusvõimalusi,» ütles arenduskeskuse endine juht Merle Lust BNS-ile. «Me saime taotlusvoorust läbi, aga EAS-il ei olnud kõigile kvalifitseerunud projektidele finantsvahendeid jagada. Konkurents on väga tihe selles valdkonnas,» sõnas ta.

«Meil olid omad kliendid olemas, kuid kuna arendustegevus on kallis, pole tööstusettevõtted seda nõus sajaprotsendiliselt toetama. Ilma EAS-i abita me kahjuks ei suuda seda teenust pakkuda,» ütles Lust.

Viimastel tegevusaastatel tegeles keskus näiteks niinimetatud targa klaasi projekti arendamisega. Klaasi saab elektrivoolu abil mitteläbipaistvaks muuta ja seda on võimalik kasutada näiteks büroohoonete akende läbipaistvuse muutmiseks, klaas on kasutusel Tallinna Teletornis. Samuti on keskus arendanud välja erinevaid õlilisandeid, millega parandada õlide omadusi.

Aastal 2009 tegi EAS otsuse toetada projekti «Estonian Nanotechnology Competence Centre» kogusummas 9,2 miljonit eurot, millest omafinantseeringu osa moodustas 2,8 miljonit eurot ja sihtasutuse toetus 6,4 miljonit eurot. Neid vahendeid sai kasutada 2009. aasta juuli algusest 2015. aasta augusti lõpuni.

Vastavalt nimetatud toetuse andmise tingimustele kohustus Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskuse AS kasutama sihtotstarbeliselt toetuse eest soetatud vara, seehulgas nii asju kui õigusi projekti teostamise ajal ja vähemalt viie aasta jooksul arvates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest.

Mullu aasta lõpu seisuga oli ettevõte projekti raames EAS-ilt toetust saanud 6,3 miljonit eurot ja projekt oli lõppenud. EAS-il on õigus toetus struktuuritoetuse seaduse alusel tagasi nõuda, kuid Lust ütles BNS-ile, et peab seda ebatõenäoliseks. Enne seda oli sihtasutus keskust alates 2004. aastast toetanud kokku 2,8 miljoni euroga.

«Aktsiaseltsi põhitegevus toimus plaanipäraselt, vastavalt NanoTAK-i 2013–2015 aasta uurimistöökavale. NanoTAK-il oli kaks strateegilist arendussuunda, mis jagunesid kokku viieks alamprojektiks. Nende projektide raames teostati uurimistööd ettevõtluspartneritele, kelle seas on muuhulgas Andrese Klaasi AS, Estiko Plastar AS, Haine Paelavabrik OÜ, BaltOil AS, Samelin AS ja TMB AS,» seisab ettevõtte mulluses majandusaasta aruandes.

«Aastal 2015 oli NanoTAK-i peamine ülesanne EAS-i poolt heaks kiidetud NanoTAK-i 2013.–2015. aasta uurimistöökava edukas lõpuleviimine vastavalt kinnitatud plaanile ja eelarvele,» seisab aruandes. EAS-i toetusprojekti alusel toimusid tegevused kuni 2015. aasta augusti lõpuni. Lust kinnitas BNS-ile, et kava viidi edukalt lõpule.

«Arendustegevuste tulemusena on turule jõudmas juba mitmeid täiustatud tooteid - näitena võib tuua BaltOili poolt toodetud bioõlisid. Lisaks teadus- ja arendustegevusele tegeleti ka tudengite koolitamise ning nanotehnoloogiate tutvustamisega laiemale avalikkusele. NanoTAK tegutses Tartu Teaduspargi NanoLabis ja Tartu ülikooli füüsikainstituudis,» seisab aruandes.

Ettevõtte käive oli eelmisel aastal 426 000 eurot, vähenedes aastaga 14 protsenti. Aasta lõpetas firma 66 000 euro suuruse kahjumiga, aasta varem oli kahjum 13 000 eurot. Ettevõtte kogu müük toimus 2015. ja 2014. aastatel Eestisse, eelmisel aastal moodustasid müügitulust 100 protsenti nanotehnoloogiaalased teadusuuringud.

2015. aastal saadi EAS-ilt tegevuskulude sihtfinantseerimist 684 000 euro eest, sihtasutuselt Archimedes 7753 euro eest ja Haine Paelavabrikult 178 000 euro eest.

Ettevõtte töötajate arv oli 2015. aastal 15 ja nende palgakulu kokku 235 000 eurot, keskmine palgakulu seega 15 667 eurot töötaja kohta. 2014. aastal oli töötajaid 28 ja nende palgakulu kokku 449 000 eurot, keskmine palgakulu seega 16 036 eurot töötaja kohta.

Ettevõtte juhtkond sai 2015. aastal 30 000 ja 2014. aastal 36 526 eurot tasu.

Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskuse AS-i asutasid 2004. aasta detsembris Tartu ülikool, Mikromasch Eesti OÜ, Evikon MCI OÜ, OÜ Maico Metrics, OÜ NexTech Supply ning K-TEK International Inc. Aktsiaselts registreeriti 13. jaanuaril 2005.

Eelmise aasta lõpu seisuga olid Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskuse AS-i omanikud OÜ Maico Metrics 48,2-protsendilise osalusega, Tartu ülikool 23,8-protsendilise osalusega, Andrese Klaasi AS 14-protsendilise osalusega ja OÜ Haine Paelavabrik 14-protsendilise osalusega.

Tagasi üles
Back