Euroopa Kohus arutab Eesti hagi suhkrutrahvi asjus septembris

Suhkur

FOTO: SCANPIX

Septembri alguses toimub Euroopa Kohtus istung, kus tuleb arutusele Eesti eelmise aasta kevadel esitatud hagi Euroopa Liidult 34,3 miljoni euro ulatuses suhkru liigse laovaru eest makstud tasu tagasisaamiseks.

«Kohtuistung selles kohtuasjas toimub 7. septembril,» ütles välisministeeriumi avalike suhete osakonna meedianõunik Sten Juur BNS-ile. Ta lisas, et see on antud asjas esimene ja ka ainus kohtuistung.

Seda, kui kaua läheb Euroopa Kohtul kohtuotsuseni jõudmiseks aega, ei saa aga täpselt ennustada, kuna see oleneb Euroopa Liidu Kohtu sisemisest töökorraldusest ja koormusest, rääkis Juur.

Eesti esitas hagi Euroopa Kohtusse mullu märtsi alguses. Euroopa Kohus on üks Euroopa Liidu Kohtu kolmest instantsist ja tegeleb muuhulgas liikmesriigi kohustuste rikkumise küsimustega.

Euroopa Kohtusse pöördus Eesti seetõttu, et Euroopa Komisjon ei rahuldanud taotlust summa tagastamiseks. «Komisjoni hinnangul on faktilised asjaolud suhkru ja muude põllumajandustoodete laovarude puhul erinevad ning õigusaktide tõlkimata jätmisel on erinev mõju ettevõtjatele ja liikmesriikidele,» öeldi maaeluministeeriumist toona BNS-ile.

Eesti hinnangul on Euroopa Komisjon rikkunud mitmeid asutamislepingust tulenevaid õiguse üldpõhimõtteid nagu hea halduse ja liidu tegevuse õiguspärasuse põhimõtet ning see on kaasa toonud liidu alusetu rikastumise.

Eesti pidi Euroopa Liiduga liitumisel tasuma nii-nimetatud trahvi erinevate kaupade üleliigsete laovarude eest. Vaidlus suhkru üleliigse laovaru osas on esile kerkinud seoses kahtlusega, kas Euroopa Komisjon täitis omapoolset kohustust tagada, et vajalikud õigusaktid oleksid ühinemise kuupäeval Euroopa Liidu Teatajas eestikeelsena avaldatud.

Kuna Euroopa Liidu Üldkohus tühistas Euroopa Komisjoni otsuse muude põllumajandustoodete kui suhkru üleliigsete varude kindlaksmääramise kohta, tagastas komisjon Eestile ühenduse eelarvesse tasutud 2012. aasta lõpuks 6,6 miljonit eurot.

Samale otsusele viidates on Eesti taotlenud ka suhkru üleliigse laovaru eest tasutud 34,3 miljoni euro tagastamist. Komisjon teatas 2014. aasta detsembris, et ei rahulda Eesti taotlust.

Hagi esitamist toetas Euroopa Kohtu seisukoht, et Euroopa Komisjon ei täitnud omapoolset kohustust tagada, et vajalikud õigusaktid oleksid ühinemise kuupäeval Euroopa Liidu Teatajas eestikeelsena avaldatud.

Suhkru üleliigse laovaru eest on Eesti tasunud kokku 34,3 miljonit eurot ehk 75 protsenti määratud kogusummast 45,7 miljonit eurot. 25 protsenti määratust oli Eestil lubatud jätta endale kulude katteks, mistõttu ei tulnud seda liidu eelarvesse maksta.

Tagasi üles