Ministeeriumi plaan: AS Eesti Teed erastatakse

Kristen Michal

FOTO: PM/SCANPIX BALTICS

Postimehe valduses on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi memo, mis soovitab erastada alles 2007. aastal loodud AS Eesti Teed. Potentsiaalne ostja on ministeeriumi hinnangul ilmselt kas Eesti või lähiriigi teehooldusettevõte.

Memos seisab, et ministeeriumis olid kaalumisel erinevad võimalused, millest lõpuks valiti täielik erastamine koos kehtivate teehoolduslepingutega. Ostjateks peab ministeerium Eesti ja lähiriikide teehooldusettevõtteid. Konkurentsiõiguse seisukohalt võib eeldada, et kui Eesti Teedel õnnestub vabaturu lepingutega säilitada käesoleva hetkega võrreldav turuosa, on raskendatud müügitehingut sõlmida AS- ga TREV-2 Grupp, AS-ga Nordecon ja Üle OÜ-ga.

Eesti Teed tegutseb sisetehingu põhimõttel ning need lepingud peaks kehtima aastani 2019. Aasta varem läheb riigiettevõte vabaturu põhimõttel lepinguid püüdma.

Ministeerium on seisukohal, et riigi osaluse säilitamine aktsiaseltsis Eesti Teed ei ole enam vajalik, kuna tänaseks on äriühingu moodustamise eesmärgid valdavas osas ära langenud.

Ettevõtte müügitulu ja EBITDA on viimasel kolme aastal olnud suhteliselt stabiilne olles vastavalt vahemikus 27-29 miljonit ja 5,2-5,8 miljonit eurot. Suurema osa müügitulust ehk üle 80% moodustab müük Maanteeametile. Eelmise aasta lõpus töötas ettevõttes natuke alla 350 inimese üle Eesti.

Riigimaanteede hooldust teeb Eestis 12 ettevõtet kokku 18 hooldelepingu alusel. Suuremad teehooldusettevõtted on Eesti Teed, hinnanguliselt ligikaudu 40 protsendilise turuosaga, AS TREV-2 Grupp, AS Nordecon ja Üle OÜ. Väiksemad turuosalised on Leonhard Weiss Viater Ehitus AS, Warren Safety OÜ, Lemminkäinen Eesti AS ja AS Vooremaa Teed, kelle kõigi hallata on üks teehoolduspiirkond.

Eesti Teede juht keeldus kommentaarist: «Mina olen palgatud majandusministeeriumi poolt, see on nende otsus ja nemad annavad kommentaare.»

Tagasi üles