Eesti Energia hakkab Lätis elektrit ja soojust tootma

Raine Pajo.

FOTO: Mihkel Maripuu.

Eesti Energia omandas enamusosaluse Valka soojusettevõttes, mis rajab aastaks 2012 Valka linna uue biokütusel koostootmisjaama.
 


Seni Valkas Bioenergo Kompanija (VBEK) nime kandud Valka soojusettevõte enamusosalus kuulus energiaettevõttele Host Energo ning vähemusosalus Valka linnale.

Sõlmitud tehinguga omandas Eesti Energia enamusosaluse Host Energolt ning laiendas aktsiakapitali. Eesti Energiale kuulub nüüd 90 protsenti soojusettevõttest ja Valka linnale 10 protsenti.

Valka linna soojusega varustava ettevõtte uus nimi on Enefit Heat&Power Valka.

Enefit Heat&Power Valka toodab täna soojust kahes biokütust ja kütteõli kasutavas katlamajas ning on arendanud uue biokütusel elektri ja soojuse koostootmisjaama projekti. Uue koostootmisjaama valmimisel 2012. aastal jäävad senised katlamajad reservi.

«Kohalike väikeste koostootmisjaamade arendamine ja neisse investeerimine on oluline, sest see võimaldab alandada tarbijate jaoks soojuse hinda, kindlustada väikeasulate elektrivarustust ja vähendada elektri ülekandekadusid.

Näeme nii Eesti kui Läti väiksemates asumites täna veel küllaldaselt potentsiaali soojuse tootmise ja kütuse kasutamise efektiivsemaks muutmiseks,» sõnas Eesti Energia elektri ja soojuse tootmise valdkonna juht Raine Pajo.

«Seetõttu rajab Eesti Energia ka Euroopa Liidu toel Valka uue koostootmisjaama ning tegeleme mitmete järgmiste investeerimisprojektide ettevalmistamisega.»

Host Energo juhatuse liikme Hermanus Klein Teeselinki sõnul on ettevõte Valkas tegutsenud 2001. aastast ning taganud linna stabiilse ja tõhusa soojusenergiaga varustamise.

«Alustasime Valkas biomassi seadmete pakkujana ja hiljem tegutsesime ettevõtte käitajana. Samas suurimat pädevust oleme alati omanud taastuvenergia seadmete pakkujana ning see osaluse müük aitab meil keskenduda oma vahendite ja energiaga uutele taastuvenergia projektidele.»

Eesti Energia sõlmis samas Imtech Industry Internationaliga uue koostootmisjaama n-ö võtmed kätte ehituslepingu. 2012. aastal valmiva uue koostootmisjaama väljaantav elektriline võimsus saab olema 2 MW ning soojuslik võimsus 8 MW. Koostootmisjaam hakkab kasutama biokütust  (hakkpuitu, saepuru, turvast).

Olemasoleva soojusettevõtte ning uue koostootmisjaama kogu investeeringu maksumus on Eesti Energia jaoks ca 10 miljonit eurot (156 miljonit krooni). Seejuures uue koostootmisjaama investeering kaetakse 36 protsendi  ulatuses taastuvenergia projektidele mõeldud Euroopa Liidu struktuurifondi toetusega.


 

Tagasi üles