Atko jäi Järvamaa bussihanke vaidluses esimeses kohtuastmes võiduta

Kuna Narva liiniveo hanke võitis Atko, siis Narva Bussiveod oli sunnitud esitama pankrotiavalduse.

FOTO: Heino Käos

Tallinna halduskohus ei rahuldanud bussifirma Atko kaebust Järvamaa bussiveohankele, mille võitis konkurent Gobus; Atko soovis hanke tulemuse tühistamist, vahendab BNS.

Atko Transport OÜ ja Atko Liinid OÜ nõudsid kõigepealt riigihangete vaidlustuskomisjonis (VAKO) Gobusi pakkumise edukaks tunnistamise tühistamist. Komisjon firmale võitu ei andnud. Seejärel pöördus ettevõte halduskohtusse, mis otsustas reedel samuti kaebuse rahuldamata jätta. Otsust saab edasi kaevata kuni 25. juulini, ütles esimese astme kohtute pressiesindaja Anneli Vilu BNS-ile.

«Kohus leidis, et MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskuse juhatuse koosoleku 10. mai 2016 protokolli punkt kolm ja VAKO 31. mai 2016 otsus on oma lõppjäreldustes õiged ning ei kuulu tühistamisele,» rääkis Vilu. Menetluskulud jäid Atko Transpordi ja Atko Liinide kanda.

MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus kuulutas enda hankes Järvamaa bussiliinide teenindamiseks maikuus kvalifitseerituks kõik pakkujad, tunnistas kõik pakkumised tingimustele vastavaks ning tunnistas edukaks AS-i Gobus pakkumise.

Atko esitas hanke peale vaide seetõttu, et firma hinnangul oli Gobusi võit põhjendamatu. Nimelt avaldas ühing Atko sõnul 25. aprillil hanke tulemuste protokolli, kus Gobus sai 100 konkursipunktist 88,3 palli, ent näiteks OÜ M.K.Reis-X pakkumus 88,67 punkti. Mai alguses võttis hankija aga selle protokolli tagasi ning avaldas uue protokolli, kus Gobus sai 100 konkursipunkti.

Järvamaa Ühistranspordi Keskuse sõnul muutusid Gobusi punktid seetõttu, et keskus hindas ümber pakkumise komponentide osakaalud, tõstes eelkõige bussijuhtide minimaalse brutokuupalga näitaja osakaalu. Vaidlustaja Atko märkis, et on arusaamatu, kuidas ümberhindamine konkurendile 20 punkti juurde andis. Seetõttu ei olnud hange Atko sõnul läbipaistev ning kriteeriumid ei saanud olla üheselt mõistetavad.

Hankija vaidles vaidlustusele vastu ja märkis, et hankel võeti bussijuhtide minimaalse palga hindamisel arvesse pakkuja esitatud andmed selle alusel, kui suur on töötasu täiskoormusega töötavale bussijuhile, kes täidab kuus kõik enda normtunnid. Esimesel hindamisel jäi Järvamaa Ühistranspordi Keskuse sõnul aga lihtsalt tähelepanuta asjaolu, et Gobusi pakkumises ei töötanud kõik bussijuhid täiskoormusel.

Vaidlustuskomisjon otsustas, et esimene protokoll ei oma asja lahendamisel tähtsust. Kuna see avaldati riigihangete registris, siis võis jälgijaile küll jääda mulje, et see sisaldab otsust hanke tulemuste kohta ning seetõttu võis dokument eksitada, ent tegelikult ei olnud protokollis ühtegi otsust pakkumuste edukaks tunnistamise kohta, märkis VAKO.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles