Uued lekked: TTIP võib kaasa tuua ELi energiastandardite alanemise

TTIP. Illustreeriv pilt.

FOTO: NIGEL TREBLIN/REUTERS

Euroopa Liidu (EL) ettepanek USAga läbiräägitava vabakaubandusleppe (TTIP) osas võib ohustada energiasäästumeetmeid ning planeeritud üleminekut taastuvenergiale, kardavad Euroopa Parlamendi liikmed.

Suurbritannia ajalehe The Guardiani valduses on dokument, mis näitab, et EL kavatseb esitada ettepaneku kohustuslikest energiasäästumeetmetest taganemiseks. Samuti selguvat lekkinud paberist, et igasuguseid taastuvenergia edendamiseks mõeldud toetusskeeme võivad oodata tõsised takistused.

Peale selle oleksid surve all keskkonnakaitsestandardid, mis puudutavad fossiilsete kütuste kaevandamist arengumaades.

Keskkonnakaitseorganisatsiooni Friends of the Earth Euroopa haru pressiesindaja Paul de Clerck kommenteeris, et ELi ettepanekud on täiesti vastuolus ühenduse võetud kohustustega kliimamuutuse vastu võitlemiseks. «See ujutab ELi turu üle ebatõhusate kodumasinatega ning kinni maksta tuleb see tarbijatel ja kliimal,» ütles de Clerck.

Varasemalt on Euroopa Komisjon kinnitanud, et TTIP edendab taastuvenergia kasutuselevõttu ning energiatõhusust. Samuti on lubatud, et lepe ei sea ohtu Eli võetud kliimaalaseid kohustusi.

Keskkonnakaitsjaid on muutnud ärevaks järgmine lause: «osapooled lubavad edendada tööstuste omaalgatuslikke energiatõhususega seonduvaid regulatsioone kaupade jaoks, mille puhul sellised regulatsioonid aitavad kiiremini või odavamalt kaasa seatud poliitikaeesmärkide täitmisele, kui seda teevad kohustuslikud nõuded.»

Euroopa Keskkonnabüroo pressiesindaja Jack Hunter on aga ettevaatlik. «Õiguslikult siduvad energiastandardid on teinud imet, olles kaasa toonud väiksemad energiaarved kodudele ja ettevõtetele,» sõnas mees. Hunteri sõnul on «ime» väljendunud näiteks selles, et Suurbritannias on energiakasutus langenud ajal, kui Briti majandus on kasvanud ning tehnikaseadmed nõuavad rohkem voolu.

Teine murekoht puudutab gaasi ja elektri tarnimist. «Energiavõrkude operaatorid peavad võimaldama ligipääsu gaasi- ja elektritarnetele ärilistel alustel, mis on mõistlikud, läbipaistvad ning mittediskrimineerivad,» seisab lekkinud dokumendis.

Euroopa Parlamendis roheliste fraktsiooni kuuluv Claude Turmes'i arvates on säärane ettepanek täiesti vastuvõetamatu. «Need saboteeriksid Eli seadusandjate võimekust anda eeliseid taastuvenergiale ning energiatõhususele jätkusuutmatute fossiilkütuste asemel. See on katse õõnestada Euroopa demokraatiat,» ei hoidnud parlamentäär sõnu tagasi.

EL on lubanud vähendada kasvuhoonegaase vähemalt 80% võrra aastaks 2050 võrreldes 1990. aasta tasemega. Detsembris toimunud Pariisi kliimakonverentsil tõotas EL vähendada 40% võrra süsihappegaasi taset 2030. aastaks.

Tagasi üles