Video: Postimees viib ringkäigule tegevust laiendavasse Ojamaa kaevandusse

  • Ojamaa kaevandus hakkas 2010 tootma Petroter I tehase tarbeks peenpõlevkivi.
  • Kaevandamine toimub Ojamaal 30-40 meetri sügavusel maa all.

Viru Keemia Grupi Ojamaa põlevkivikaevandus on Eesti esimene uus kaevandus, mis on rajatud peale Eesti taasiseseisvumist.

Kaeveloa Ojamaa kaevandusele sai VKG kätte 2004. aastal, alates 2007. aastast hakkasid selle avamiseks ettevalmistustööd ning juulis 2009 sai esimest korda löödud kopp maasse.

Kaevandatava põlevkivi kihindi põhja lasumissügavus maapinnast on põhjapiiril 30 meetrit, kasvades lõuna suunas 40 meetrini.

Ojamaa asub VKG tööstustest lõunas, 12,5 km kaugusel. Kaevandust ja tootmisterritooriumi ühendab omavahel Eesti riigis ainulaadne maapealne kaetud konveier.

Alates augustist 2010 hakkas Ojamaa kaevandus tootma Petroter I tehase tarbeks peenpõlevkivi. Aasta lõpus algas üle 12-kilomeetrise konveieri ehitus, jaanuaris 2012 algasid konveieri käivitustööd. 2012. aasta aprillis hakkas tööle  Ojamaa rikastusvabrik.

Ojamaa kaevandus jõudis täisvõimsusele mais 2013. Käesoleval ajal varustab kaevandus põlevkiviga kõiki kontserni põlevkiviõlitootmise tehaseid.

Ojamaa kaevandus kuulub kontserni ettevõttele VKG Kaevandused OÜ, mis majandab ka osaga endisest Sompa kaevandusest. Kaeveväljad asuvad seni kasutamata aladest kõige soodsamates asukohtades ning sisaldavad põlevkivi, mis sobib suurepäraselt VKG vajadustega. Peale Eesti kaevevarade on ettevõttel olemas kaeveluba 350 miljonile tonnile Ukrainas Boltõški leiukohas.

Tagasi üles