Airbnb ja Booking.comi kasvav populaarsus survestab ka Eesti turismisektorit
Lisatud graafikud.

Turistid Tallinna sadamas

FOTO: JUSS SASKA

Eesti turismi- ja majutussektoris valitseb keeruline aeg, kus turuosalisi hoiavad pinges nii majutusasutuste planeeritav käibemaksutõus, majutusteenuse vahendamise portaalide kasvav populaarsus kui ka sekeldused kodumaiste lennufirmade ümber.

Lisaks selliste majutusteenuse vahendamise portaalide nagu Airbnb ja Booking.comi kasvavale populaarsusele, uute tegutsejate tulekule nagu Hiltoni hotell Tallinnas ja sekeldustele kodumaiste lennufirmade Estonian Air, Nordica ja Avies ümber avaldavad siinsele turismisektorile mõju ka tihenev konkurents siseturul ja naaberriikidega, vahendab statistikaamet oma blogis.

Sellest hoolimata on viimase 20 aasta jooksul Eesti majutusasutustes ööbinud turistide arv pidevalt kasvanud, kui jätta arvestamata majanduskriisi tõttu kogetud lühiajaline langus 2009. aastal. Kui 1996. aastal registreeriti 587 900 majutatut, siis 2015. aastaks tõusis see 3,1 miljonini, mis on rohkem kui viiekordne kasv. 

Turistide arvu kasv viimase 20 aasta jooksul.

FOTO: Allikas: statistikaamet

Kuidas on aja jooksul muutunud hooajalisus? Selgub, et keskmist ületab tavapäraselt üksnes periood maist augustini ning aastate jooksul on antud vahemik lühenenud. Selleks, et paremini mõista, kas pikas plaanis on aasta jooksul majutatute arv tasakaalustunud, saab võrrelda kõrg- (juuni–august) ja madalhooajal (jaanuar–märts) majutatute osatähtsuse muutust majutatute koguarvus. Andmete analüüsist selgub, et märkimisväärseid muutusi pole kummalgi juhul toimunud.

Hooajalisuse mõju on vähenenud.

FOTO: Allikas: statistikaamet

Siiski võib märgata, et aastatel 1996–2004 konkreetse aasta jooksul suvekuudel majutatute osatähtsus majutatute hulgas kasvas. Pärast seda on toimunud väga aeglane, kuid järk-järguline langus. Talvehooaja puhul on lood vastupidised, kuigi mõnevõrra väiksemas ulatuses. Seega, hooajavahelised erinevused on tasapisi vähenenud ning nähtust võib riigi turismimaastikule positiivseks pidada.

Võrreldes Eurostati andmeid 2015. aastal majutatute arvu kohta kuude kaupa Euroopa riikides, tuleb välja, et hooajalisust esineb ka teistes riikides ning mitmeski märksa olulisemalt kui Eestis. Iseäranis märkimisväärsed kontrastid on Horvaatias, kus augustis on majutatute arv enam kui kolm korda suurem kui aasta kuu keskmine ning jaanuaris enam kui kaheksa korda väiksem.

Loe pikemalt statistikaameti blogist.

Tagasi üles