Ministeerium toetab turba kaevandamismahu tõstmist

Turbatööstus

FOTO: PEETER KÜMMEL/SAKALA

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium toetab Eesti turbatootjate ettepanekut tõsta turba aastast kaevandamismahtu ligi 7 protsendi võrra 2850 tonnini aastas.

Ministeerium toetab mahu suurendamist, kuna vähelagunenud kasvuturba tootmine on tänu ekspordile kasvanud ja täiendavad investeeringud tootmise arendamiseks suurendavad tööhõivet maapiirkondades ja Eesti ekspordivõimekust, kirjutas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) energeetika ja ehituse asekantsler Ando Leppiman kirjas turbatootjatele.

«Lisaks turbakaevandajatele ja -töötlejatele pakub turba eksport hõivet ka turba kaevandamise seadmete tootjatele, transpordiettevõtetele ja sadamatele ning tulu riigile ja omavalitsustele,» märkis Leppiman.

Ta toob välja, et eriti on põhjust toetada turba aastase kasutusmäära suurendamist Ida-Virumaal, mis toetaks piirkondlikku tööhõivet ja kütteturba kasutamist koos hakkepuiduga soojuse ja elektrienergia koostootmises.

Leppiman märgib, et kuna Eesti turba aktiivse tarbe- ja reservvaru maht on 961 miljonit tonni ning tegelik kaevemaht 700 tonni aastas, siis oleks turba aastase kasutusmäära 6,9 protsendi ehk 197 tonni võrra suurendamine vähese mõjuga.

Eesti Turbaliit saatis tänavu mai alguses MKM-ile ettepaneku suurendada turba aastast lubatud kaevandamismäära, kuna turbatootjad soovivad tegevust laiendada või vajavad manööverpindasid tootmisest välja langenud alade kompenseerimiseks.

Liidu sõnul ei too see endaga kaasa survet väärtuslikele sooaladele, kuna maapõueseaduse alusel kehtestab keskkonnaministerniigi nimekirja maardlatest, kus teadaolevalt loodusväärtused puuduvad.

Enim tõuseb kaevandamismaht Pärnumaal, kus saab nüüd ligi 100 tonni ulatuses turvast varasemast enam kaevandada. Ida-Virumaal tõuseks kaevandamismaht 35 tonni võrra, Läänemaal 15 tonni võrra, Lääne-Virumaal 33 tonni võrra, Saaremaal 11 tonni võrra, Valgamaal viie tonni võrra, Viljandimaal kaheksa tonni võrra ja Võrumaal nelja tonni võrra.

Turbatööstus annab Eesti Turbaliidu 2015. aasta liikmete andmetel maapiirkondades tööd ligikaudu 630 inimesele.

Tagasi üles