Mais tööstustoodangu maht vähenes

FOTO: Sander Ilvest

Tööstusettevõtted tootsid 2016. aasta mais 2 protsenti vähem toodangut kui eelmisel aastal samal kuul, teatab Statistikaamet. Toodang vähenes energeetikas ja mäetööstuses, kuid suurenes töötlevas tööstuses. 

Mais toodeti töötlevas tööstuses 1 protsent rohkem toodangut kui 2015. aasta samal kuul. Toodangu kasv oli laiapõhjaline – kaks kolmandikku tööstusharudest ületasid eelmise aasta mai mahtu. Toodangu mahu suurenemist põhjustas eelkõige puidu, elektriseadmete, elektroonika- ja metalltoodete tootmise kasv. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes toodang toiduainete ning masinate ja seadmete tootmises.

Välisturule müüdi mais 69 protsenti kogu töötleva tööstuse toodangust. 2015. aasta maiga võrreldes suurenes korrigeerimata andmetel toodangu müük ekspordiks 4 protsenti ja müük kodumaisele turule 9 protsenti.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2016. aasta mais tööstuses kokku 3 protsenti vähem toodangut kui eelmisel kuul, sealhulgas töötlevas tööstuses 2 protsenti vähem.

2015. aasta maiga võrreldes toodeti elektrit 19 protsenti ja soojust 16 protsenti vähem. Elektritoodangu vähenemise põhjus oli omatoodangu osaline asendamine odavama importtoodanguga.

Tagasi üles