iDeal kampaania

Kohus andis kütuse valikul õiguse Elronile

Elroni rong.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Tallinna halduskohus jättis teisipäeval rahuldamata OÜ Slavil Oil kaebuse AS-i Eesti Liinirongid riigihankele rongikütuse hankimiseks, milles ettevõte sätestas hankedokumentides ostetavale kütusele teatud kindla standardi.

Ettevõte vaidlustas hankedokumentides sätestatud tingimuse, et pakutav kütus peab vastama standardi EVS-EN 590 nõuetele. Slavil Oil leidis, et tegemist on põhjendamatult konkurentsi piirava nõudmisega, kuivõrd see ei võimalda pakkuda kütust, mis standardile ei vasta, ent mille on samas heaks konkreetsete rongide mootorites kasutamiseks heaks kiitnud mootorite tootja.

«Kohus leidis, et AS-l Eesti Liinirongid oli õigus oma soovi kohaselt hanke esemele selline tehniline piirang seada, kuna esiteks on ka eelviidatud standardile vastava kütuse näol tegemist nii Eestis kui Euroopa Liidus vähemalt ühe enim levinud diislikütusega, mille pakkujaid on piisavalt, et tagada konkurents,» ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu BNS-ile.

Teiseks on kohtu hinnangul üldjuhul hankija otsustada, millist kaupa ta soetada soovib ning olukorras, kus hankijal on usaldus teatud parameetritele vastava kütuse kõlblikkuse vastu võib ta nõuda üksnes sellise kütuse pakkumist ega pea hakkama täiendavalt uurima, kas ka mingisugune teistsuguste parameetritega kütus võiks sama hästi sobida.

Kohtu hinnangul võis AS-i Eesti Liinirongid selline usaldus antud juhul tugineda sellele, et ettevõttega Stadler sõlmitud kõnealuste rongide soetamiseks sõlmitud lepingu kohaselt oli kütusekulu ja hooldusvälpade määramisel arvestanud sellega, et mootorites kasutatakse just standardile EVS-EN 590 vastavat diislikütust.

Otsus on jõustumata ja sellele võib esitada apellatsiooni hiljemalt 1. juulil.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles