Brexit põhjustab ettevõtjatele aastate pikkust ebakindlust

David Cameron ja Jean-Claude Juncker

FOTO: Reuters / Scanpix

Kui enamik hääletajatest otsustab Euroopa Liidust lahkumise kasuks, on sellel Suurbritannias tegutsevatele Euroopa Liidu ettevõtjatele olulised tagajärjed.  

«Kui Ühendkuningriik hääletab lahkumise poolt, pole selge ei see, missuguse kuju omandavad Ühendkuningriigi tulevased suhted Euroopa Liiduga, ega ka see, kui kaua võiks uute suhete tingimusi käsitleva kokkuleppe sõlmimine aega võtta. See põhjustab omakorda ebakindlust ettevõtjate seas, mis võib kesta aastaid,» vahendas pressiteates Eversheds´i Euroopa Liidu ja konkurentsiõiguse valdkonna juht Risto Rüütel. 

Kui Ühendkuningriik hääletab Euroopa Liidust lahkumise poolt, ei toimu Brexit üleöö. «Selle asemel algab pikk ja keeruline läbirääkimiste raund. Alustuseks tuleb esitada Lissaboni lepingu 50. artikli kohane lahkumisteade. Seejärel on Ühendkuningriigil kuni kaks aastat aega, et rääkida ülejäänud Euroopa Liiduga läbi väljumislepingu tingimused, ning paljud kommenteerijad arvavad, et see protsess võib nõuda rohkemgi aega,» rääkis Evershedsi vandeadvokaat.

Selle ajal jooksul on Ühendkuningriik endiselt täiel määral Euroopa Liidu liikmesriik ning on kohustatud täitma Euroopa Liidu õigusakte. Samuti jätkab Ühendkuningriik osalemist Euroopa Liidu otsustusprotsessis, välja arvatud väljumislepingut puudutavates küsimustes

Evershedsi vandeadvokaadi Risto Rüütli sõnul on selge, et Brexiti mõju ei ole kõigis sektorites ühesugune ja sõltub suures osas sellest, missuguses ulatuses omab Ühendkuningriik jätkuvat juurdepääsu ühtsele turule. 

«Missuguses ulatuses hakkaks Ühendkuningriik omama juurdepääsu ühtsele turule sõltub väljumislepingu tingimustest. Norra, mis ei ole küll Euroopa Liidu liikmesriik, omab juurdepääsu ühtsele turule enamiku kaupade osas. Seejuures on Norra panus Euroopa Liidu eelarvesse märkimisväärne, ehkki riik ei oma esindatust Euroopa Liidus. Teised riigid, näiteks Lõuna-Korea, on saavutanud läbirääkimiste teel piiratud juurdepääsu ühtsele turule, ilma kohustuseta teha makseid Euroopa Liidu eelarvesse,» vahendas Rüütel. 

Eversheds toob välja olulisemad mõjufaktorid Euroopa Liidu ettevõtetele, kui Ühendkuningriik otsustab Liidust lahkuda:

  • Euroopa Liidu impordile Ühendkuningriiki ja Ühendkuningriigi ekspordile ülejäänud Euroopa Liitu võidakse kehtestada tariifid ja tollitõkked, mis Euroopa Liidu ettevõtjatele tähendaks kulutuste suurenemist. Kui Euroopa Liit ja Ühendkuningriik kaubanduslepingut ei sõlmi, siis kohaldatakse Ühendkuningriigi WTO tariife, mille suuruse otsustab UK ja Euroopa Liidu tollitariife. 
  • Potentsiaalselt piiratud juurdepääs Ühendkuningriigi klientidele. Ilma kaupade vaba liikumiseta muutub kaupade tarnimine ülejäänud Euroopa Liidust UK klientidele ja vastupidi, keerulisemaks. 
  • Potentsiaalselt piiratud juurdepääs Ühendkuningriigi töötajatele. Ilma inimeste vaba liikumiseta omavad ülejäänud Euroopa Liidu ettevõtjad piiratud juurdepääsu Ühendkuningriigi tööjõule. See, mis juhtub praeguste Euroopa Liidust pärit mitte-UK töötajatega, lahendatakse tõenäoliselt väljumislepinguga.
  • Euroopa Liidust eksporditavad kaubad peavad vastama UK regulatsioonile.  Lühikeses perspektiivis jääb see regulatsioon tõenäoliselt samasuguseks nagu Euroopa Liidu vastav regulatsioon, ent võib aja jooksul muutuda. See võib kasvatada Euroopa Liidu ettevõtjate kulusid.  

Veebruaris saavutas Briti peaminister uue kokkuleppe, mis hakkab reguleerima Ühendkuningriigi liikmelisust Euroopa Liidus juhul, kui Ühendkuningriik hääletab Euroopa Liidu referendumil Liitu jäämise poolt. Eversheds toob välja kokkuleppe olulisemad punktid:

  • Ühendkuningriigi ettevõtjaid ei diskrimineerita selle tõttu, et Ühendkuningriik ei kuulu eurovaluuta alasse ja Ühendkuningriik ei pea kunagi osalema euroala riikide päästmises.
  • Euroopa Liit kehtestab regulatsiooni vähendamise eesmärgid ning sõlmib uusi vabakaubanduslepinguid (nt USA ja Jaapaniga). See soodustaks ettevõtjate tegutsemist kõikjal Euroopa Liidus.
  • Ühendkuningriik ei ole seotud «üha tihedama liidu» loomise eesmärgiga
  • Ühendkuningriigil on õigus kuni nelja aasta ulatuses rakendada «hädapidurit» uutele Euroopa Liidust pärit migrantide töötamisega seotud toetustele.
Tagasi üles