Kaubanduskoda ei poolda Eesti osalemist Dubai EXPO-l

Milaano EXPO 2015

FOTO: TT NYHETSBYRÅN/Scanpix

Kuigi kaubanduskoda peab väga oluliseks Eesti riigi, siinsete ettevõtete ning nende toodete ja teenuste tutvustamist maailmas, leiab koda, et Eesti ei peaks 2020. aastal toimuval Dubai EXPO-l osalema.

Kaubanduskoja hinnangul on mõistlik EXPO-le planeeritud vahendeid kasutada asjakohasemalt.

«Üks võimalus on suunata EXPO-le planeeritud ressurss Eesti ettevõtete ühisstendide püstitamiseks rahvusvahelistel messidel. Sellise lahendusega saavad mitu ühe valdkonna ettevõtet tutvustada oma tooteid või teenuseid, Eestit ja ka oma tegevusharu laiemalt,» ütles kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts. Ta lisas, et peale tuntuse suurendaks selline meede ka Eesti ettevõtete omavahelist koostööd.

Kaubanduskoda pakkus oma arvamuses ministeeriumile välja ka selle, et EXPOks planeeritud ressursse võiks kasutada ettevõtetele messitoetuse andmiseks. «Kaubanduskoda on ka oma liikmetelt saanud tagasisidet, et nad sooviksid osaleda pigem erialamessidel, mis keskenduvad spetsiifilisematele valdkondadele,» kinnitas Palts. 

Eelpool nimetatud tegevuste toetamisega saab riik tõhusamalt ja sihilikumalt tutvustada nii Eestit kui siinseid ettevõtteid. Kuna EXPO on väga laiahaardeline mess, siis pole sellel messil osalemine nii tulemuslik, kui võiks loota. 

Aastal 2020 toimub maailmanäitus Dubais ning selle teemaks on «Connecting Minds, Creating the Future.»Teema valikuga soovitakse tähelepanu pöörata kestlike lahenduste loomisele globaalsetele väljakutsetele vastamiseks.

Mais saatis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium erialaliitudele ja ka kaubandus-tööstuskojale kirja palvega avaldada arvamust Eesti osalemise kohta 2020. aastal toimuval Dubai EXPO-l.

Eesti osales aastal möödunud aastal Milano EXPO-l. Paviljoni külastas 3,43 mln inimest, ekspositsioonis osales 40 ettevõtjat ning kontakti hind oli 1,4 eurot inimese kohta.

Tagasi üles