Michal kutsus kokku laevandussektori konkurentsivõime töögrupi

Parvlaev

FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal moodustas Eesti laevandussektori konkurentsivõime tõstmiseks töögrupi, mille eesmärk on analüüsida tänast olukorda Eesti laevanduses ja välja pakkuda konkreetsed ettepanekud valitsusele.

«Töörühma ülesanne on leida vastus küsimusele, milliste muudatustega saaksime Eesti laevandusregistrisse laevu, ning mis on selle mõju nii lühemas kui pikemas perspektiivis majandusele ja sotsiaalkulutustele. Esialgsed analüüsid ja mõttevahetused näitavad, et ideid on tegelikult palju enamaks kui vaid maksuerisuste küsimus. Muuhulgas näiteks atraktiivseks arendatav võimalus kasutada Euroopa parimaid avalikke e-teenuseid ning registreid laevanduses asjaajamisel, seega töörühmal tööd jätkub,»ütles majandus- ja taristuminister Kristen Michal.

«Meil Eestis on olemas kõik eeldused olla palju suurem lipuriik ja omada ka palju suuremat laevanduse kaldasektorit kui täna. Töögrupi ülesanne on analüüsida ja välja pakkuda keskkonna muudatused, mis looks eeldused Eesti lipu all sõitva laevastiku ning laevanduse kaldasektori suurenemiseks,» selgitas töögrupi juht Eero Naaber.

Veeteede ameti tellimusel koostatud mudel-arvutused näitavad, et 20-aastase perspektiiviga suureneks riigi maksutulu 250 laeva pealt 245 miljonit eurot.

 Üks Eesti lipu all seilav keskmise suurusega kaubalaev tooks riigile registritasudena ning sertifikaatide väljastamise ja muude tegevustega 20 000–25 000 eurot aastas. 

Lahendusi otsitakse küsimusele, kuidas soodustada laevade Eesti lipu alla toomist ning sellest tulenevalt laevade registritasude ja meremeeste makstavate maksutulude laekumist. 

Töögruppi kuuluvad lisaks Veeteede Ametile rahandus-, justiits-, sotsiaal- ja maaeluministeeriumi esindajad, samuti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna töötajad. Oma ettepanekud esitab töörühm enne aasta lõppu. 

Tagasi üles