Elektrisüsteemi audit ehk kas paber võib päästa elu?

Elektriarvesti. Foto on illustreeriv. FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Käesoleva aasta alguses nägime olukorda, kus heategevussaates täielikult remonditud kodus unustati uuendada elektrisüsteem, mis jäi muidu põhjaliku remondi käigus viimistluskihi alla. Mõne aja pärast oli õnnelik omanik kasvatanud ilmselt elektriseadmete hulka, mille peale uuendamata jäänud elektrisüsteem enam vastu ei pidanud. Paanikas klient palus Elektrilevi rikketelefonil 1343 maja pingetuks tegemist, kirjutab Elektrilevi tehnilise kontrolli sektori juhataja Jaan Niitsoo.

Selle ja teiste sarnaste lugude taustal näevad Elektrilevi töömehed igapäevase töö käigus, et kuigi osatakse hinnata elektrisüsteemi vajalikkust, jääb puudu teadmistest, et mõista kontrollimata elektrisüsteemi ohtlikkust. Kuna elektrist ja hooldamata elektrisüsteemist tulenev oht on nähtamatu, seda alahinnatakse. Igal aastal juhtub Eestis elektriõnnetusi, mis suurema hoolikuse ja teadlikkuse korral jääksid olemata.

Seadme ohutuse seadus nõuab hoone regulaarset elektrisüsteemi auditit. Kehtiva auditi olemasolu vanemates eramajades on täna veel pigem erand kui reegel. Enamasti mõjub «elektripaigaldise auditi» mainimine kinnisvaraomanikule Hiina hieroglüüfina. Aga milleks audit siiski vajalik on?

Kasutuselevõtule eelnev audit tõendab elektrisüsteemi ohutust ja nõuetekohasust, et hoonele saaks väljastada kasutusloa. Luba on vaja nii uuele kui ümberehitatud vanale hoonele ja väljastatakse kui auditi tulemus on positiivne – kõik on ohutu ja vastab nõuetele. Audit ei ole vaid paberimäärimine. Tööde käigus kontrollitakse elektrisüsteemi visuaalselt, hinnatakse seadmete vastavust, vaadatakse üle dokumentide vastavus tegelikkusele ning teostatakse vajalikud mõõtmised.

Korraline audit viiakse läbi samadel alustel, kuid juba kasutuses olevates avalikes hoonetes ja ühisruumides. Kortermajal näiteks ühispaigaldistes nagu trepikoda, kelder ja muud ühiskasutatavad alad. Äri- ja büroohoonetelt nõutakse elektripaigaldise auditi uuendamist iga viie aasta tagant, kui maja on ehitatud enne 2000. aastat, ja iga 10 aasta järel, kui hiljem. Eramul, millelt reeglina korralist auditit ei nõuta, peab auditi nõudega arvestama, kui sinna on registreeritud ettevõte.

Erakorraline audit tehakse vastavalt kinnisvaraomaniku soovile. Selle ulatuse ja kontrollimise aluseks võetavad dokumendid määrab tellija. Erakorraline audit on mõistlik teha kui tekib kahtlus paigaldise ohutuses või näiteks kinnisvara soetades.

Paber, mis päästab elusid

Jättes kõrvale seaduse nõuded, tuleb rõhutada, et elektripaigaldise audit on eelkõige vajalik kodu- või kinnisvaraomanikule, et tagada iseenda, oma lähedaste, klientide ja töötajate ohutus.

Tõesti, esimene reaktsioon nõutud auditi osas on enamasti vastumeelsus. Tegemist on kohustusliku kontrolliga, mis on seadusega nõutud. Selle eesmärk ei ole aga toota rohkem dokumente, vaid aidata meil tunda ennast turvaliselt ja kindlustada end elektriohtude vastu. Elektriala inimesena nimetaksin seda positiivseks bürokraatiaks, mis aitab hoida ohutust.

Olles elektrivõrguga liitumiste protsessi käigus näinud auditi tellimisega seotud raskusi, alustas Elektrilevi tänavu elektrisüsteemi auditi ja mõõtelabori teenuse pakkumist. Tegemist on võrguettevõttele vabaturu teenusega, mis tähendab, et konkureeritakse kõigi teiste teenust pakkuvate elektritööde ettevõtjatega. Kliendil on võimalus valida auditit läbi viima endale sobiv ettevõte.

Mida täpsemalt Elektrilevi auditi käigus tehakse? Elektrisüsteemi visuaalne kontroll, seadmete vastavuse kontrollimine, elektrisüsteemi dokumentatsiooni kontroll, maandus- ja potentsiaalijuhtide mõõtmine, kaablite ja juhtmete isolatsioonitakistuste mõõtmine, kaitserakenduste mõõtmine, rikkevoolukaitsme rakendumise mõõtmine. Kõik, mis vajalik, et tagada Teie majapidamise elektrisüsteemi ohutus ja korrasolek ning vajadusel võimalus viidata puudustele.

Elektrialast kaugetel inimestele jääb auditi teema reeglina keeruliseks. Just seetõttu ongi mõistlik usaldada need tegevused asjatundjatele. Nagu ei saa hambavalu puhul loota iseenda teadmistele, tasub ka elektritööd delegeerida usaldusväärsele teenusepakkujatele.

Täpsemat infot elektripaigaldise auditi kohta leiad Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back