Kolm soovitust personalieelarve koostamiseks

3 soovitust personalieelarve koostamiseks

FOTO: PantherMedia / Scanpix

Personalieelarve on tähtis, sest personalikulud moodustavad märkimisväärse osa organisatsiooni kuludest. Võimalikult elulähedase tulemuse tagab arvestamine tööjõu voolavuse, tööturu mõjude ja riiklike regulatsioonidega, selgitab arvamusloos Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE.

Voolavuse ehk töötaja lahkumisega võivad kaasneda arvestatavad väljaminekud alates uue töötaja otsimisest kuni tema väljaõpetamiseni. Otsestele kuludele nagu kuulutuse väljapanemine või värbamisteenuse ostmine, asendajale ja juhendajale tasu maksmine, tervisekontrolli korraldamine ja uute töövahendite soetamine, tuleb lisada veel värbamises osalevate inimeste tööaeg ja uue töötaja võimalikust vähesemast vilumusest saamata jääv tulu. Aeg uue töötaja otsima asumisest kuni hetkeni, mil ta panustab samaväärselt lahkunud töötajaga, võib sõltuvalt ametist ja uue töötaja pädevusest olla paarist nädalast paari aastani. Voolavusega seotud võimalike kulude hindamiseks tasuks lisaks senisele ajaloole vaadata töötajate nimekirja  pilguga, et kas on põhjust arvata nagu oleks keegi töötajatest lähiajal töökohta vahetamas.  

Tööturul toimuv mõjutab nii eelmainitud voolavust kui ettevõte palgataset. Töötajate ootuseid kujundavad nii majandusuudised kui muutused elukalliduses. Vähemalt kord aastas oleks hea panna kõrvuti erinevate finantsasutuste analüütikute prognoosid, palgauuringute tulemused ja oma ettevõtte töötajate tasud, et teha põhimõtteline otsus  kui palju ollakse valmis töötajatesse investeerima. Kas sama palju kui teised, rohkem või vähem? Madalam palgatase tähendab reeglina suuremaid koolituskulusid. Võib juhtuda, et finantsiliselt on arukam investeerida töötajate palkadesse kui kanda voolavusega soetud kulusid.

Riiklikud regulatsioonid on samuti hea vähemalt kord aastas, eelarvestamise valguses üle vaadata. Kas on ehk tulemas või juba jõustunud uusi õigusakte, mis mõjutavad personaliga seotud maksukoormust või tööohutuse ja –tervishoiu nõudeid? Hinnata tuleks isikukaitsevahendite uuendamise vajalikkust ja töökeskkonna parendamise võimalusi ning lugeda kokku perioodilist tervisekontrolli vajavad töötajad. Võib juhtuda, et mõni uus töökeskkonnavolinik või esmaabi andja vajab koolitamist või töökeskkonna ohutegurid mõõdistamist.

Kui need mõtted mõeldud, on suurem osa tööst võimalikult täpse personalieelarve suunas juba tehtud.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles