Teder: Tallinna Sadam maksis 2,8 miljonit «tühjale kestale»

Hillar Teder

FOTO: Eero Vabamägi

Tallinna Sadama endise nõukogu liikme Hillar Tederi sõnul oli sadama otsus maksta Prevo Holdingule 2,8 miljonit lepingutrahvi väga segane ja hämar tehing, seda enam, et sadama juhtkond ei osanud põhjendada, kes oli raha saaja.

«Mingi hetk Prevo Holdingu aktsionärid vahetusid ja maksti «tühjale kestale» raha. Küsisin, kes on füüsilisest isikust lõppomanik ja Tallinna Sadama jurist vastas, et tema ka ei tea,» rääkis Teder riigikogu erikomisjonile. Ettevõtja sõnul oli tegemist äärmiselt hämara tehinguga, mida toonased juhatuse liikmed ei põhjendanud.

«Juhatuse poolt enam adekvaatset juttu ei tulnud. Auditikomitee poolt tundus, et mida segasem lugu, seda rohkem püüti teemat eelnevalt arutada, enne kui asi nõukokku jõudis. Nõukogus öeldi siis, et teemat on juba auditikomitees arutatud ja lasti see läbi,» ütles Teder. Tallinna Sadam otsustas möödunud aastal tasuda Spacecomi omanikega seotud Prevo Holdingule lepingute ennetähtaegse lõpetamise eest 2,8 miljonit eurot.

«See oli üks väga vana ja halb leping terminali rajamiseks sadama territooriumile. Sadamal oli kohustus ehitada terminal või kai valmis, kuid lepingu teisel poolel tegelikult kaupa, mida sadamasse tuua ei olnud. Lepingu teine pool teatas, et soovib oma lepingust tulenevat nõuet Tallinna Sadama suhtes realiseerida. Siis anti üks hetk sadam kohtusse. Viis aastat ei toimunud midagi, asi seisis,» rääkis Teder.

Samas hakati seda teemat korduvalt nõukokku tooma ja Tederile öeldi, et lepingu ennetähtaegse lõpetamise trahvi osas saavutati kokkulepe ja see on umbes miljon eurot. «Arvasin, et pean asja uurima. Küsisin, et kellele hüvitust maksti, kuid vastust ma ei saanud. Samuti oli kohtuistung tunnistatud Tallinna Sadama palvel kinniseks,» märkis Teder.

BNS kirjutas möödunud aasta juuli lõpus, et Tallinna Sadam on teinud eraldise 2,8 miljoni euro tasumiseks seoses lepingute ennetähtaegse lõpetamisega. Võimalust, et tulevikus tuleb mingeid lõpetamisega seotud tasusid maksta, tunnistatakse ka Tallinna Sadama varasemates aruannetes, kuid varem on seda peetud ebatõenäoliseks ning summa on teadmata.

Firma juhtkond oli eraldise koha pealt väga kidakeelne. Sadama juht Ain Kaljurand ütles BNS-ile, et täpselt ta hetkel ei mäleta ja seda, kellele maksmiseks eraldis tehakse, peast ei tea, kuigi sadam kunagi varem ühegi lepingu ennetähtaegse lõpetamise eest kellelegi raha maksnud ei ole.

Sadama õigusosakonna juhataja Toomas Tralla rääkis toona BNS-ile, et 2003. aastal OÜ-ga Prevo Holding sõlmitud lepingu kohaselt oli Tallinna Sadamal kohustus rajada Muugale enam kui 70 miljonit eurot maksev metalli- ja üldkaupade terminal, terminali operaator omakorda kohustus valmimisjärgselt garanteerima kaubatasu maksmise fikseeritud perioodil. Ta lisas, kohtuväline kokkulepe kõige otstarbekam lahendus, mida soovitasid sadama juriidilised nõustajad.

Pärast Tallinna Sadama endistele juhtidele korruptsioonikahtlustuse esitamist ajutise juhatuse liikme kohuseid täitnud Carri Ginter on varem palunud kaitsepolitseil sadama ja Prevo Holdingu vahelisi tehinguid uurida. Tema sõnul võis Prevo Holdingule lepingu lõpetamise tasu maksmine olla algse nõrga lepingu tingimustes õigustatud; samas on tal raske hinnata makstud summa suurust ja võimalikke kõrvalmakseid.

Tagasi üles
Back