Uuring: Eesti ettevõtjad on eeskujuliku maksemoraaliga

FOTO: Elmo Riig

Lõplikult tasumata arvete osakaal Eestis on langenud rekordilisele 1,4 protsendi tasemele. Tänu kõrgele maksemoraalile arvatakse meid koos Soome, Rootsi ja Norraga madala krediidiriskiga Põhjamaade hulka.  Euroopa keskmine krediidikahjumi määr on 3,1 protsenti.

Lisaks madalatele krediidikahjumitele Eesti ettevõtete seas, paistame silma tunduvalt lühemate maksetähtaegade ja kiiresti laekuvate maksetega.

Uuringu läbi viinud Intrum Justitia AS juhataja Ivar Tammemäe: «Rõõm on näha juba teist aastat paranevaid andmeid Eesti kohta sellal, kui paljud teised Euroopa riigid on hädas hilinenud maksete ja väga pikkade maksetähtaegadega.»

Uuringu andmetel jäävad Euroopas keskmiselt ettevõtted maksetega 5,6 päeva hiljaks, avalik sektor isegi 7,2 päeva. Eesti ettevõtete puhul on vastavad näitajad 2 päeva ja 4 päeva. 

Riikide võrdluses on halvimas olukorras avalikule sektorile teenuseid pakkuvad Itaalia ettevõtted, kes peavad maksete saabumist ootama veel 48 päeva peale maksetähtaega. Järgneb Hispaania, kus sama näitaja on 34 päeva.

Uuring näitab, et maksete hilinemine ning pikad maksetähtajad tekitavad väikestele ja keskmise suurusega (VKE) Euroopa ettevõtetele raskusi. Tagajärgedeks on neljal ettevõttel kümnest piiratud kasvuvõimalused ja pea pooltel likviidsusraskused.

Kolmandik VKE-dest näeb hilinenud maksetes ohtu ettevõtte püsimajäämisele. Uuringu tulemused viitavad, et kiiremad maksete laekumised aitaksid tänu stabiilsemale ja usaldusväärsemale ärikeskkonnale luua Euroopas juurde ligi 7,7 miljonit uut töökohta. 23 miljoni töötu juures väheneks töötuse määr Euroopas seega ligi 30 protsenti.

Tagasi üles
Back