Uuring: Eesti IT-tudengeid huvitavad suhted rohkem kui raha

FOTO: Unsplash

Ettevõtluskõrgkooli Mainor magistrant Kelly Imme viis oma diplomitöö raames IT-üliõpilaste seas läbi uuringu, mille kohaselt on kolm kõige olulisemat ootust töökoha valikul head suhted kolleegidega, võimalus õppida ja areneda ning tasakaal töö ja eraelu vahel.

Uuringu kohaselt nimetasid IT-tudengid ideaalse tööandjana Skype’i, millele järgnesid Transferwise ning Nortal.

Kelly Imme sõnul on 2020. aastaks vaja pea kaks korda rohkem kvalifitseeritud IT-eksperte kui hetkel Eestis töötab ning olemasolevate nimel käib tihe konkurents. «Seetõttu peavad firmad mõtlema, mis hoiab töötajaid nende organisatsioonis ning kuidas uusi talente meelitada,» rääkis Imme.

«Hea palk oli küll oluline tegur, kuid huvitaval kombel pidasid õpilased tähtsamaks hoopis pehmeid väärtusi nagu head suhted, võimalus areneda ning tasakaal töö ja eraelu vahel. See iseloomustab hästi lähiaastatel tööturule jõudvat Z-põlvkonda, kelle puhul pole materiaalsed väärtused enam kõige olulisemad.»

«Seega peaksid ettevõtjad atraktiivsuse tõstmiseks ja hoidmiseks tegelema rohkem pehmete tegurite juurutamisega, et töötajate omavahelised suhted oleksid võimalikult head ning tööandja hooliks ja pakuks arenguvõimalusi. Samuti näitab uuring, et pealetulev Z-põlvkond ootab, et ettevõtjad keskenduvad rohkem töö kvaliteedile ja sisule, mitte aga niivõrd töötundidele ja kohalolekule.»

Uuringu kohaselt oli naissoost tudengite jaoks kõige olulisemad tegurid vaheldusrikas ja uusi kogemusi pakkuv töö, head suhted kolleegidega ning võimalus õppida ja areneda. Meestele oli tähtsaim huvitav ja innovaatiline töö ning töökeskkond, kaasaegsed töövahendid ja võimalus teha erialast tööd. Nii mehed kui naised ootasid keskmisest kõrgemat töötasu, ettevõtte läbipaistvat juhtimist ning selget kommunikatsiooni.

Tulevased IT-eksperdid lootsid teenida peamiselt 1500 ja 2000 euro vahemikku jäävad netopalka. Uuringust selgus, et inimesed, kes ootavad kõrgemat palka, tahavad teha ka vastutusrikkamat ja nn «uhkemat» tööd ja töökeskkonda.

Uuringus osales 121 Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Infotehnoloogia Kolledži ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor infotehnoloogia valdkonna erialade üliõpilast. 

Tagasi üles
Back