Energiaametid uurivad, kas Poola piirab elektri importi Leedust

Tuumaelektrijaam Visaginases

FOTO: MINDAUGAS KULBIS

Leedu ja Poola energiaturu järlevalveamet uurivad, kas Poola elektrivõrguoperaator PSE rikub Euroopa Liidu reegleid ja piirab elektri importi Leedust.

Leedu energiahinna kontrollkomisjoni liige Darius Bieksta ütles, et komisjon uurib, kas LitPol Linkis on tehtud elektri liikumisele  mingeid piiranguid, kuid seni on veel liiga vähe infot, et selle kohta midagi öelda.

Leedu-Rootsi NordBalt ja Leedu-Poola LitPol Link ei ole tegutsenud veel poolt aastatki. Seetõttu ei saa veel teha põhjalikke järeldusi, selgitas ta.

«Riikidevaheliste ülekandevõimsusi arvutavad vastavate riikide süsteemihaldurid, kes hindavad ja kannavad vastutust varustuskindluse eest. Ülekandevõimsuse määramisel võetakse arvesse kahest osapoolest konservatiivsem hinnang ülekandevõimsusele,» ütles Eesti süsteemihaldur Elering kommunikatsioonijuht Ain Köster BNS-ile.

«Kui mõni turuosaline on tõstatanud küsimuse süsteemihaldurite otsuste õigsusest, siis tuleb olukorda uurida. Üldine eesmärk Euroopa ühisel elektriturul on tagada piisavad ülekandevõimsused, et elekter saaks riikide ja hinnapiirkondade vahel vabalt liikuda. Kõiki turuosalisi tuleb avatud turul kohelda võrdselt,» lisas ta

Uurimise algatas Eesti Energia aprillis, kui firma küsis, kas piirangud on kooskõlas Euroopa Liidu reeglitega.

Tagasi üles