Euroopa Komisjon esitas jagamismajanduse tegevuskava

FOTO: AFP/SCANPIX

Euroopa Komisjon esitas täna suunised, mille eesmärk on toetada tarbijate, ettevõtjate ja avaliku sektori asutuste kaasaminekut jagamismajandusega. Hea näitena toob komisjon välja maksu- ja tolliameti ning jagamisettevõtete koostöö Eestis.

Jagamismajandus on kiiresti laienev sektor, mille reguleerimiseks leiavad Euroopa Liidu liikmesriigid ja kohalikud ametiasutused väga erinevaid lahendusi. Killustatud lähenemisviis uutele ärimudelitele tekitab aga ebakindlust nii traditsiooniliste ettevõtjate, uute teenuste pakkujate kui ka tarbijate seas.

«Kui jagamismajandus juhtida õigele rajale, loob see uusi võimalusi nii tarbijate kui ka ettevõtjate jaoks. Kui me laseme ühtsel turul riigiti või piirkonniti killustuda, jääb kaotajaks kogu Euroopa. Täna anname me avaliku sektori asutustele ja turuosalistele õiguslikke näpunäiteid uute ärimudelite tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arendamiseks. Kutsume liikmesriike üles oma õigusaktide läbivaatamisel võtma arvesse ka meie soovitusi,» sõnas pressiteates siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska.

Täna avaldatud tegevuskavas vastatakse olulisimatele küsimustele, millega puutuvad kokku nii ettevõtjad kui ka ametiasutused näiteks, millised peaksid olema turulepääsunõuded; kes vastutab juhul, kui tekib probleeme ja millistest maksualastest õigusaktidest lähtutakse. 

Koostöös sõidujagamisplatvormidega on eesmärk lihtsustada juhtide jaoks maksude deklareerimise protsessi. Jagamisplatvorm registreerib juhi ja kliendi vahelised tehingud ning saadab siis maksustamiseks vajalikud andmed maksu- ja tolliametile, kes seejärel eeltäidab maksumaksja maksudeklaratsiooni. Peamine idee on aidata maksumaksjatel täita oma maksukohustusi tõhusalt ja minimaalse vaevaga.

Mis puudutab turulepääsunõudeid, siis teenuseosutajatele tuleks suuniste kohaselt kehtestada tegevusloa nõue ainult juhul, kui see on vajalik avalikku huvi silmas pidades. See ei oleks sel juhul mõttekas selliste koostööplatvormide puhul, mis tegutsevad ainult tarbijate ja tegelike teenusepakkujate, näiteks transpordi- või majutusteenuse osutajate vahendajana. Komisjoni hinnangul tuleks seega vahet teha kutselistel teenusepakkujatel ja eraisikutel, kes osutavad teenuseid ainult vahetevahel.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles