Tuleva soovib pensionifondi algkapitali nõude vähendamist 1 miljonile

Üks Tuleva asutajatest, Annika Uudelepp

FOTO: PM/SCANPIX BALTICS

Tulundusühistu Tuleva soovib pensionifondi fondivalitseja algkapitali nõude vähendamist praeguselt 3 miljonilt vaid miljonile eurole, pensionifondide valitsemis- ja osaku tagasivõtmistasu vähendamist ning välismaiste pensionifondide piirangute kaotamist, vahendab BNS.

Tuleva ettepanek on alandada kohustusliku pensionifondi fondivalitseja algkapitali suurust seniselt 3 miljonilt eurolt 1 miljonile eurole. «Tegemist on turule sisenemise barjääriga, mis raskendab oluliselt näiteks kohalikel ettevõtjatel pensionifondi valitsemise turule siseneda,»  seisab Tuleva turulundusühistu juhatuse liikmete Priit Lepasepa ja Tõnu Pekki kirjas rahandusminister Sven Sesterile.

Hetkel kehtiva investeerimisfondide seaduse alusel võib pensionifondi osaku tagasivõtmismäär olla kuni üks protsent osaku puhasväärtusest. Kirjas Sesterile teeb Tuleva juhatus ettepaneku kaotada osaku tagasivõtmistasu õigus või teha see põhjendatud kulu põhiseks.

«Kirjeldatud säte võimaldab fondivalitsejal põhjendamatult raskendada fondide vahetamist, kuna kogu kogutud pensionirahale uue valitseja määramine võib minna maksma päris kopsaka summa. Seejuures sõltub see tasu osaku väärtusest, kuigi osakute vahetustehing koosneb ainult tehnilistest tehingutest. Ka likviidsuse tekitamiseks tehtavad võimalikud müügitehingud on tehnilist laadi,»  seisab Tuleva kirjas.

Samuti soovib Tuleva pensionifondide valitsemistasude määra vähendamist. «Rahandusministri kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määra vähendamise ulatuse ja arvutamise korra määrus jätab eksliku mulje nagu ei võikski valitsemistasu olla väiksem kui 0,5 protsenti, kuna see on valitsemistasu maksimaalne alampiir. Teisest küljest jätab määrus eksliku mulje, et fondide valitsemistasud alanevad 0,5 protsenile, kuigi rahandusministeeriumi enda arvutuste kohaselt alaneb selle sätte mõjul haldustasu 10 aastaga ainult 0,8 protsendile," lisasid pöördujad.

Veel soovib Tuleva kaotada välisriigi krediidiasutuse puhul filiaali kaudu depooteenuse osutamise nõude, võimaldada depooteenuse osutamist ka piiriüleselt osutatava teenusena, kaotada kohustusliku pensionifondi fondivalitseja Eestis registreerimise piirang ning avada turg piiriülestele teenuse osutajatele.

"Peame mõtlema võimalustele, kuidas Eesti turgu avada ja suurendada konkurentsi. Ei ole kahtlustki, et välismaised fondivalitsejad suudavad pakkuda Eesti pensionifondivalitsejatega vähemalt samaväärset teenust,» märgitakse kirjas.

Tuleva on tulundusühistu, mis koondab oma liikmeid pensioniinvesteerigute tegemiseks, seisab ettevõtmise kodulehel. Pensionifondi loomiseks on kavas asutada fondivalitseja aktsiaseltsi, mille omanik on tulundusühistu Tuleva.

Pensionikogujate raha on Tuleval plaanis investeerida kogu maailma aktsiatesse ja kogu Euroopa võlakirjadesse vastavalt nende osakaalule turul. Tuleva valmistab ette tehnilised lahendused, mille abil pensionifondide raha jõuab indeksfondidesse. Ettevõtmise kodulehe andmetel hakkab loodav fond võtma 0,55-protsendilist valitsemistasu aastas.

Tuleva asutajad on Annika Uudelepp, Daniel Vaarik, Priit Lepasepp, Tõnu Pekk, Henrik Karmo, Taavi Lepmets, Indrek Kasela, Taavet Hinrikus, Kristo Käärmann, Loit Linnupõld, Veljo Otsason, Rain Rannu, Sandor Liive, Heikko Mäe, Gerd Laub, Triinu Tombak, Kadi Lambot, Kirsti Pent, Mall Hellam, Allan Kaldoja, Indrek Neivelt ja Jaak Roosaare.

Allikas:BNS

Tagasi üles