Eesti turbatootjad soovivad turba kaevandamismahtu tõsta

Aiandusturba tootja Treffex Are vallas Pärnumaal

FOTO: Ants Liigus/Pärnu Postimees

Eesti turbatootjad soovivad maapõueseadusse sisse viia muudatust, mille kohaselt tõuseks turba aastane lubatud kaevandamismäär 7 protsendi võrra 2850 tonnini.

«Mitmed turbaettevõtted soovivad vaatamata üldisele majandussurutisele oma tegevust laiendada või vajavad manööverpindasid tootmisest välja langenud alade kompenseerimiseks,» ütles Eesti Turbaliidu juhatuse esimees Jüri Tiidermann kirjas asjaosalistele.

Ta lisas, et turba aastase kasutusmäära suurendamine ei too endaga kaasa survet väärtuslikele sooaladele, kuna maapõueseaduse alusel kehtestab keskkonnaministerniigi nimekirja maardlatest, kus teadaolevalt loodusväärtused puuduvad. «Aastase kasutusmäära suurendamine toetab Eesti ekspordi kasvu, välisinvesteeringute suurenemist ja regionaalarengut,» märkis Tiidermann.

Lisaks sellele tuleb Tiidermanni sõnul osades maakondades kvooti suurendada üksnes sellepärast, et juba antud lubade maksimaalse aastase kaevandamismäära summa on maakondlikust aastamäärast suurem, mis võib tekitada probleeme kaevandamise lubade kehtivusaja pikendamisel, mida enamikel ettevõtetel tuleb hiljemalt 2019. aastal teha.

Turbaliidu ettepaneku kohaselt tõuseks turba aastane kaevandusmäär Eestis 2653 tonnilt 2850 tonnini. Enim tõuseks kaevandamismaht Pärnumaal, kus soovitakse ligi 100 tonni ulatuses turvast varasemast enam kaevandada.

Ida-Virumaal tõuseks kaevandamismaht 35 tonni võrra, Läänemaal 15 tonni võrra, Lääne-Virumaal 33 tonni võrra, Saaremaal 11 tonni võrra, Valgamaal viie tonni võrra, Viljandimaal kaheksa tonni võrra ja Võrumaal nelja tonni võrra.

Tagasi üles