Elering seljatas kohtus konkurentsiameti

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi

FOTO: Arno Saar/Õhtuleht

Mullu sügisel konkurentsiametilt energia hulgimüügituru reeglite rikkumise eest 10 000 eurot trahvi saanud Elering AS vaidlustas karistusotsuse ja väljus teisipäeval kohtuvaidlusest võidukalt.

Konkurentsiamet määras 4. novembril Elering AS-ile 2014. aasta juunis toime pandud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (edaspidi REMIT) rikkumise eest elektrituruseaduse alusel rahatrahvi 10 000 eurot.

Elering AS teostas 2014. aasta juunis Eesti ja Soome vahelise Estlink2 elektriühenduse hooldus- ja süvistustöid, mis põhjustasid nimetatud ühenduse katkestuse. Elering AS ei avalikustanud hooldustööde osas õigeaegselt siseteavet, rikkudes sellega REMIT-is sätestatud siseteabe avalikustamise kohustust, leidis konkurentsiamet.

Amet tõstis esile, et REMIT-i kohaselt avalikustavad turuosalised tulemuslikult ja õigeaegselt nende valduses oleva siseteabe, mis käsitleb äritegevust või rajatisi, mida turuosaline, tema ema- või sidusettevõtja, kas osaliselt või täielikult omab või kontrollib või mille operatiivtegevuse eest kõnealune turuosaline või ettevõtja osaliselt või täielikult vastutab.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi nimetas konkurentsiameti otsust ebapädevaks ja viis vaidluse Harju maakohtusse.

«Elering on lähtunud kõigi nende aastate jooksul elektrituru info avalikustamisel samadest reeglitest kui teised Nord Pool Spot elektribörsiga hõlmatud riikide süsteemihaldurid, katkestuse info avalikustamine toimub siis, kui katkestuse on heaks kiitnud vastava süsteemihalduri elektrisüsteemi juhtimiskeskus,» ütles Veskimägi mullu talve hakul.

Harju maakohus rahuldaski tänavu 4. aprillil tehtud määrusega Eleringi kaebuse ja tühistas konkurentsiameti poolt tehtud väärteootsuse täies ulatuses süüteokoosseisu puudumise tõttu. «AS-ile Elering hüvitatakse riigieelarvest menetluskulud osaliselt, see on 10 000 eurot,» seisab maakohtu otsuses.

Seepeale pöördus konkurentsiamet kassatsioonkaebusega riigikohtusse, mis ei võtnud aga teisipäeval seda menetlusse. Seega jõustus lõplikult Eleringi kohtuvõit.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles