Klient sai rõduklaase tellides tüssata

FOTO: Panther Media/Scanpix

Klient sõlmis mullu septembris Diff Eesti OÜga lepingu rõduklaaside valmistamiseks ja paigaldamiseks, kui paraku ei pidanud firma müügilepingust kinni.

Asjaolud

Leping kohustas kauplejat valmistama klaasid 45 tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest alates ja need paigaldama 15 tööpäeva jooksul alates klaaside valmimisest. Lepingu hind oli 1500 eurot, millest tarbija tasus ettemaksuna 750 eurot.

Paraku ei täitnud kaupleja oma kohustusi ja seega esitas klient eelmise aasta detsembris lepingust taganemise avalduse. Kuna kaupleja endale võetud kohustusi ei täitnud, esitas tarbija jaanuari alguses avalduse tarbijavaidluste komisjonile. Tarbija soovis müügilepingust taganemist ja lepingu alusel tasutud ettemaksu 750 euro tagastamist. Kaupleja tarbijale selle aja jooksul vastuväiteid ei esitanud.

Komisjoni põhjendus

Tarbijakaebuste komisjon leidis, et tarbija kaebus tuleb rahuldada. Kui kaupleja ei ole kirjalikku arvamust esitanud, siis tuleb kaebuse arutamisel aluseks võtta tarbija kaebus. Tarbija kaebuse ja sellele lisatud dokumentaalsete tõenditega on tõendatud rõduklaaside tellimine ja ettemaksu tasumine, samuti asjaolu, et kaupleja ei ole lepingut täitnud ega saadud ettemaksu kliendile tagastanud.

Seaduse alusel on tarbijal õigus lepingust taganeda. Ühtlasi tõdes komisjon, et kaupleja on müügilepingut oluliselt rikkunud ja peab kliendile tagastama ettemaksuna saadud 750 eurot.

Mullu augustis sõlmis Diff Eesti OÜ ühe teise kliendiga lepingu, kus firma oli kohustatud valmistama ja paigaldama rõduklaase. Tarbijakaebuste komisjon leidis samuti, et kauplejal tuleb tagastada teiselt kliendilt ettemaksuna saadud 500 eurot.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back