Päevaintervjuu: Tehnikaülikool sattus praakplokiloos uurimise alla

  • Uurijad kahtlevad, et sertifitseerimisasutus jättis kontrollikohustuse täitmata.
  • Menetlus peab tuvastama, ku palju praakplokke Rae Kivitehasest välja saadeti.

Ehitusjärelevalve uurib Tallinna Tehnikaülikooli sertifitseerimislabori rolli skandaalis, kus Rae Kivitehas saatis kahe koolimaja ehitamiseks ohtlikku praakmaterjali, rääkis  tehnilise järelevalve ameti peadirektori asetäitja Kaur Kajak.

Menetlus tõendas, et vähemalt üks partii Rae valla kahe koolimaja püstitamiseks saadetud ehitusplokke osutus ebakvaliteetseks. Tootja on praagi tagasi kutsunud ja ka hävitanud.

Järelevalve keskendub uurimises Rae Kivitehasele, et teada saada, kas praakpartiisid oli ka varem, tagamaks, et praagi tootmine ei jätkuks.

Teine uurimise suund peab tuvastama Tallinna Tehnikaülikooli sertifitseerimisasutuse tegevuse. Täpsustamist vajab, kuidas sertifitseerimisasutus on täitnud kõiki talle pandud ülesanded. Uurijad kontrollivad muljet, et Rae Kivitehase toodetud ehitusplokke ei kontrollita ette nähtud sagedusega. Tehnikaülikooli väitel tuuakse plokid Tallinnasse katsetamisele 250 kilomeetri kaugusel asuvast tehasest, kuid ülikool ei avalda, kui sageli katsetusi tehakse.

Ehitusmaterjalide järelevalve on Euroopas mitmekihiline. Tootja vastutab, et ehitusmaterjal kestaks kuni hoone lammutamiseni. Tootja peab kaasama sõltumatu labori, kes teeb pidavalt järelevalvet toodete kvaliteedi üle. Järelevalveasutus omakorda peab tootjat suunama, nõustama, ohjama ja kontrollima.

Sertifitseerimisasutusele väljastab loa majandusministeerium, mille üle teostab järelevalvet akrediteerimiskeskus. Ehitusjärelevalve kontrollib toote enda ohutust. Kui toode on ohtlik, siis kontrollib amet kõiki asjaolusid.

Tagasi üles