TJA: materjalitootja pole meid mõjutanud

Columbia Kivii tehtud mõõtmine näitab, et kvaliteetne ehitusplokk puruneb 75tonnise koormuse juures.

FOTO: Erik Prozes

Vaatluse käigus selgus, et kõnealused müürikivid olid ostetud 17. märtsil 2016 ehitusfirma Rand ja Tuulbergi poolt Nordeconi Järveküla kooli ehitusobjektilt. Kividel esines kahjustusi: palju purunenud plokke, mis võisid osaliselt olla tingitud tootjapoolsete ladustamis- ja transporditingimuste eiramisest.

Tellijale

Kuna meile esitatud saatelehtede kohaselt pärinesid kivid Järveküla kooli ehitusobjektilt, tegi järelevalveametnik 31. märtsil 2016 ka seal paikvaatluse. Vaatlusel ilmnes, et objektil oli kohati kivide ladustamisel eiratud tootja juhiseid: ladustatud ebatasasel või tihendamata pinnasel kahekordsetes virnades.

Võttes arvesse eelnevat ja vajadust usaldusväärse tõendi järele, mida oleks võimalik turujärelevalve menetluses vajadusel ulatusliku turujärelevalvemeetme rakendamiseks kasutada, ei pidanud me mõistlikuks Peterburi tee 2F (Ülemiste ärimaja – toim) ehitusobjektilt proovivõtu teostamist. Arvestades toodete teekonda ja ladustamisolusid pärast tehasest turule laskmist, oleks tootjale etteheidete tegemine olnud küsitav. Nendestsamadest kaalutlustest teavitas amet ka kaebajat oma e-kirjaga.

Tagasi üles