Korruptsioon on Eestis juhtide meelest laialt levinud

FOTO: LUCA BRUNO/AP

Ernst and Youngi uuringu kohaselt leiab 40 protsenti Eesti ettevõtete juhtidest, et korruptsioon on riigis laialt levinud.

EY poolt värskelt Eesti avaliku- ja erasekori juhtide seas läbi viidud pettuseriskide uuringust selgub, et korruptsiooni ja pettuste osakaal on Eestis tõusuteel. 40 protsendi juhtide arvates on korruptiivne käitumine Eestis laialt levinud, mullu arvas sama 31 protsenti vastajatest. Ligi neljandiku juhtide hinnangul kahjustab korruptsioonivastaste meetmete kasutuselevõtmine nende konkurentsivõimet Eesti turul.

«Konkurentsitingimustes on Eestis surve ebaseaduslikule käitumisele jätkuvalt aktuaalne teema. 22 protsenti uuringule vastanud juhtidest on veendunud, et kui nad ise altkäemaksu ei paku, siis teeb seda konkurent ja võidab tehingu. See näitaja ei ole võrreldes 2015. aastaga oluliselt muutunud,» tõdes EY juhtivkonsultant Marilin Pikaro. 

Uuringu kohaselt on viimase kahe aasta jooksul 36 protsenti vastajatest oma organisatsioonis kokku puutunud mõne avastatud pettusejuhtumiga. Kõige sagedamini avastatud pettuse liigid olid: omastamine, vargus, raha välja «kantimine», andmetega manipuleerimine ning teatud tehingupartnerite soosimine või neile soodsamate tingimuste loomine.

44 protsenti vastajatest oli osaliselt või täielikult nõus sellega, et ebaeetiline käitumine jääb tippjuhtkonnale sageli märkamata. Suurimateks takistusteks väärkäitumisest teatamata jätmisel pidasid vastajad lojaalsust kolleegide ja organisatsiooni ees ning muret oma karjääri pärast. 

Huvitava faktina leiab osa Eesti ettevõtete juhtidest, et korruptsioon on üksnes avalikus sektoris esinev nähtus ega laiene erasektorile (17 protsenti). 62 protsenti vastajate arvates on isiklike kingituste või meelelahutuse pakkumine heade ärisuhete hoidmiseks erasektoris pigem õigustatud, avalikus sektoris on kingituste tegemine õigustatud 22 protsendi juhtide arvates.

Paralleelselt Eesti uuringuga avalikustas EY ka ülemaailmse korruptsiooni- ja pettuseriskide küsitluse tulemused, kus toodi eraldi välja Baltikumi juhtide suundumused ja arvamused pettuseriskide avastamisel. 29 protsendi Baltikumi juhtide arvates on altkäemaks ning korruptsioon riigis jätkuvalt väljakutsed, Ida-Euroopas arvas sama veidi alla poole vastajatest ning arenenud turgudel nagu Soome, Saksamaa või Suurbritannias 21 protsenti.

Enamik Baltikumi ettevõtete juhte leidis, et nende valitsustel on küll olemas tahe korruptsiooni- ja pettusejuhtumeid avastada ning nende toimepanijaid süüdi mõista, kuid ei ole selles erilist edu saavutanud. 

Tagasi üles