Pankadele on finantsasutustest enim kliendietteheiteid
Lisatud graafik.

Finantsasutustest enim kaebusi esitati mullu Swedbanki suhtes.

FOTO: Meelis Meilbaum/Virumaa Teataja

Kuigi kliendikaebuste hulk finantseenuste osas on viimasel kahel aastal püsinud stabiilsena, on enim suurenenud pangateenustega seotud vaidluste hulk.

Sarnaselt eelnevatele aastatele esitati 2015. aastal valdav osa kaebustest panga- ja kindlustusteenuste kohta, kuigi kasvanud on pangateenustega seotud vaidluste osakaal, märgib finantsinspektsioon oma 2015. aasta aruandes. Kui 2014. aastal esitati finantsasutuste vastu 108 kaebust kliendikaebust, siis mullune arv oli 112 kaebust.

Olulisemate vaidlusteemadena toob finantsinspektsioon oma aastaaruandes välja erimeelsused teenuse tingimuste, näiteks hinnakirja, intressimarginaali, hüpoteegi, jms muutmise osas. Samuti esines mitmeid kaebusi seoses sularahaautomaatidega – näiteks juhtumid, kus sularaha sisse- või väljamaksmisel luges automaat väidetavalt rahatähti valesti. Kindlustusalased vaidlused olid enim seotud erimeelsustega kahude hüvitamisest keeldumise osas.

Mullu sai finantsinspektsioon ka 35 kaebust või selgitustaotlust ettevõtete osas, mis peavad selle aasta 21. märtsist omama krediidiandja- või vahendaja tegevusluba. Nendele probleemidele lahenduste leidmiseks suunas finantsinspektsioon kaebuste esitajad tarbijakaitseameti poole.

Alljärgnevalt on välja toodud 2015. aastal esitatud kaebuste arv teenuse liikide ja teenusepakkujate lõikes.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles