Europark: teisaldame vaid korduvate rikkujate auto

Mere pst 6 EuroParki parkla

FOTO: Raigo Pajula

Parklaoperaator Europark teatel rakendavad nad sõiduki teisaldamist vaid korduvate parkimistingimuste rikkujate puhul ja teistele teeb ettevõte vaid leppetrahvi.

Sõiduki teisaldamine on äärmine abinõu kui käitutakse vastuolus parkimistingimustega, ütles Europark Estonia OÜ jurist Kädi Sacik-Korn pressiteate vahendusel. «Rakendame seda ka edaspidi parkijate puhul, kes korduvalt tingimusi eiravad.»

«Meie parklates tehakse aastas umbes 2,5 miljonit parkimist. Valdav enamus meie parkijatest on head ja mõistlikud inimesed, keda me kliendina väärtustame ja hoida tahame. Midagi läheb nihu keskmiselt ühel parkijal sajast ja saadakse trahv kas hajameelsuse või arusaamatuse tõttu – ikka juhtub, ka parimatel,» rääkis EuroPark Estonia tegevjuhi Karol Kovanen.

«Enamus juhtumeid, kus tegu on olnud inimlikult arusaadava eksitusega, suudame klientidega rahuldavalt lahendada tuginedes heasoovlikkusele ja tervele mõistusele. Teisaldamist kasutame põhimõtteliste mittemaksjate puhul, kes teadlikult kasutavad kellegi maad parkimiseks, kuid ei soovi täita ühiseid reegleid ja nõnda tegelikult vilistavad nii teiste klientide kui ka maaomanike peale, kes oma maal parkimist võimaldavad,» lisas ta.

«Seni valitses teatud õiguslik ebaselgus, kas teisaldamine oma õiguste kaitsmiseks on kohane meede või mitte. Riigikohtu otsus lõpetas need vaidlused, saime teema kohta lõpliku õigusselguse ja kinnituse, et Europarki senine tegevus on olnud igati seaduspärane,» ütles Kovanen.

«Parkimiskorralduses see otsus mingisuguseid muutusi kaasa ei too. Meie ärimudel lihtsalt öeldes on pakkuda klientidele soodsaid parkimisvõimalusi, edendada seeläbi kesklinna äritegevust ja samas pakkuda maaomanikele tootlust. Ei trahv ega teisaldamine pole meie jaoks äri ega eesmärk, vaid meede tagamaks iseteeninduslike parklate maksekuulekus,» lisas Kovanen.

«Kui inimestel on tasumata trahve, siis kindlasti soovitame võtta ühendust meie klienditeenindusega, et üheskoos leida mõistlikud lahendused võlgnevuste likvideerimiseks. Riigikohtu lahendi valguses on meil võimalus hakata esitama võlanõudeid kohtusse,» märkis Sacik-Korn.

Parklaoperaator Europark Estonia teenis 2014. aastal 6,6 miljoni euro suuruse käibe juures 760 000 eurot kasumit. Ettevõte kuulub Norra Linstow kontserni

Riigkohus jättis kolmapäeval rahuldama inkassofirma OK Incure OÜ kaebuse, milles ettevõtte leidis, et parkimislepingu saab sõlmida üksnes sõiduki juhiga ja kuna ettevõtte esindaja tol päeval oma sõidukit Europargi parklas ei parkinud ja ei suutnud sisejuurdluse tulemusel ka tuvastada, kes sõidukit tol päeval kasutas, siis ei vastuta OK Incure ka lepingu rikkumise eest ega pea leppetrahvi tasuma. Lisaks otsustas riigikohus, et teatud juhtudel on sõiduki teisaldamine kohane õiguskaitsevahend.

Tagasi üles