Sirk: nüüd on selge, et eraparkla silte tasub lugeda!

Europark paigaldab rattalukke nendele võlglastele, kes on parkimise eest jätnud maksmata mitmel korral.

FOTO: Laura Oks

Vandeadvokaat Indrek Sirgi hinnangul toob riigikohtu kolmapäevane parkimisvaidluse teemaline lahend kaasa antud valdkonnas selgema õigusmaastiku.

«On saabunud teatav õigusselgus, varem on ühiskonnas olnud erinevad arusaamad, kas vastava liiklusmärgi või infotahvli taha auto parkimisel on ikka leping sõlmitud või mitte,» ütles Sirk BNS-ile, lisades, et on väga palju inimesi, kes arvavad, et nad niimoodi mingit lepingut ei sõlmigi.

Sirgi sõnul on kohtud ka varem teinud lahendeid, kus nad on leidnud, et sellisel viisil lepingu sõlmine on täiesti võimalik, siis riigikohtu kolmapäevases otsuses on seda väga selgelt jaatatud ja välja toodud.

«Laiale massile signaali andmiseks on see ka oluline, et neid märke tasub siiski lugeda ja arvestada sellega, et ka kohus arvestab nendega. Tasub endale selgeks teha, et mis seal märgil seisab ja mis kohustusi see võib kaasa tuua,» rääkis advokaat. Konkreetses kohtuasjas pooled ei vaielnud selle üle, kas märgid olid nähtavad ja arusaadavad.

Teine oluline sõnum on antud lahendi juures Sirgi sõnul tõendamiskoormise küsimus, kuna kohus leidis, et kui on tegemist ettevõtte autoga, siis tuleks auto omanikul kohtumenetluses anda andmed, et kes sõidukit reaalselt juhtis. «Ja juriidilise isiku puhul on kohus võtnud sellise positsiooni, et tuleb eeldada, et seda autot juhiti juriidilise isiku huvides ja nimel. Vastupidise tõendamine on juba sõiduki omaniku kohustus,» rääkis ta.

Advokaat lisas et kui konkreetne auto omanik nüüd ütleks, et see inimene juhtis autot mitte juriidilise isiku nimel ja huvides, vaid see oli mingil muul põhjusel, siis peaks vaidlus tegelikult jätkuma selle konkreetse juhi ja parklaoperaatori vahel.

Kolmanda aspektina märkis Sirk, et lahendi juures on oluline ka sõnum, et mõneeurose maksmata parkimistasu või leppetrahvi kättesaamiseks on kohane meede sõiduki teisaldamine. Samas rõhutas advokaat, et selle juhtumi eripära oli hageja pahatahtlik käitumine, kuna ta oli korduvalt parkimislepingut rikkunud, mistõttu ei peaks esmakordselt analoogsesse olukorda sattunud inimesed muretsema, et auto koheselt ära veetakse.

«Saririkkujad, keda tegelikult on täitsa arvestatav hulk ühiskonnas, peavad küll edaspidi ettevaatlikud olema,» lisas ta.

Sirk märkis kokkuvõtlikult, et parkimiskorralduse ja eraparklate teemaga seotud õigusmaastik ja õiguspraktika selle lahendi valguses lähiajal kindlasti korrastub.

Riigkohus jättis kolmapäeval rahuldama inkassofirma OK Incure OÜ kaebuse, milles ettevõtte leidis, et parkimislepingu saab sõlmida üksnes sõiduki juhiga ja kuna ettevõtte esindaja tol päeval oma sõidukit Europargi parklas ei parkinud ja ei suutnud sisejuurdluse tulemusel ka tuvastada, kes sõidukit tol päeval kasutas, siis ei vastuta OK Incure ka lepingu rikkumise eest ega pea leppetrahvi tasuma.

Tagasi üles